Kuntoutusprojektit

Emppa - Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö

Sininauhaliitto, Helsinki

Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö eli Emppa edistää mielenterveys- ja päihdepalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Emppa järjestää koulutuksia, tuottaa selkokielistä tukiaineistoa ja koordinoi Emppa-kehittämisverkostoa. Emppa on osa Sininauhaliiton toimintaa ja toimii Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Verkostoon kuuluu 20 eri järjestötoimijaa vammais-, päihde- ja mielenterveystyön alalta. Verkostoyhteistyössä pyritään kehittämään hyvinvointia edistäviä esteettömiä palveluja asiakaslähtöisesti.

Koulutus- ja kehittämisyhteistyö

Emppa tekee koulutus- ja kehittämisyhteistyötä palveluntuottajien, yritysten, järjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Tilauskoulutukset ja erilaiset kehittämishankkeet räätälöidään yhteistyössä tilaajan kanssa. Emppa tarjoaa koulutusta seuraavista aiheista: esteettömyys, asiakkaan kohtaaminen, päihde- ja mielenterveystyö, vammaisuus sekä erilaisten asiakkaiden huomioiminen päihde- ja mielenterveystyössä.

Yhteistyössä palveluntuottajan tai yrityksen kanssa Emppa laatii päihdeohjelmia ja -suunnitelmia sekä käynnistää vertaisryhmätoimintaa ja kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia vertaisryhmätoiminnan ohjaajiksi. Suunnittelussa ovat mukana asiakkaat eli kokemusasiantuntijat. Tilauskoulutusten asiakkaina ovat olleet sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymät, toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sekä erityisoppilaitokset.

Esteetön vertaisryhmätoiminta

Emppa kehittää esteetöntä vertaisryhmätoimintaa ja kouluttaa vertaisryhmän ohjaajia. Ensimmäinen vertaisryhmä, Woima-tiimi, on voimavarakeskeinen aikuisille vammaisille ihmisille suunnattu vertaisryhmä, jossa on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti omaan hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmä toimii esteettömissä tiloissa, ryhmässä on mahdollisuus käyttää erilaisia apuvälineitä, ja yleisavustaja avustaa tarvittaessa kaikkia ryhmäläisiä.

Emppa suunnittelee ja kehittää vertaisryhmätoimintaa Asperger-henkilöille, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia. Emppa kehittää tätä toimintaa yhdessä alan työntekijöiden kanssa ja tarjoaa koulutusta Asperger-vertaisryhmien ohjaajien kouluttamiseen.

Lisätietoa: Emppa - Esteetön mielenterveys- ja päihdetyö