Päihdehoitopalveluja

Pitkään jatkuva runsas alkoholinkäyttö voi johtaa alkoholiriippuvuuteen ja vakaviin elinvaurioihin. Korjaavaa päihdehoitoa ja kuntoutuspalveluja tarvitaan, jos ehkäisevän päihdetyön keinot eivät riitä.

Hoito- ja kuntoutuspalvelut kohdistuvat ongelmakäyttöön ja päihderiippuvuuteen.

Apua riippuvuuksista irtaantumiseen

Avohuolto

 • Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina esimerkiksi kuntien päihdepoliklinikoilla, terveyskeskuksissa tai sosiaalipalveluissa ja A-klinikoilla. Palvelut voivat olla esimerkiksi
  • sosiaalista tukea
  • katkaisuhoitoa
  • ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta.

Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.

Laitoskuntoutus

 • Laitoshoito tai -kuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

Katkaisuhoito

 • Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja. Katkaisuhoito avohoidossa tai laitoksessa kestää tavallisesti enintään 1-2 viikkoa.

Miten päihdehoitoon hakeudutaan?

Avopalveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä paikalliseen

 • sosiaalitoimistoon
 • terveyskeskukseen
 • päihdepoliklinikkaan
 • A-klinikkaan.

Kehitysvammainen henkilö itse, läheiset tai asumispalvelun henkilökunta voivat ottaa yhteyttä avopalvelun toimipaikkaan. Jos kehitysvammaisesta henkilöstä tulee esimerkiksi A-klinikan asiakas, hän voi tarvita apua asioiden ymmärtämisessä. Läheisten ja henkilökunnan tuki on silloin tärkeää. Osa jaettavasta materiaalista voi olla vaikeaselkoista, ja henkilö voi tarvita apua asioiden ja vaikeiden käsitteiden ymmärtämisessä.

Laitoshoitoon tarvitaan useimmiten lähete. Terveytensä vaarantava tai väkivaltainen päihteiden ongelmakäyttäjä voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon, mutta se on käytännössä erittäin harvinaista.

Hoito ja kuntoutus perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne toimivat luottamuksellisesti.

Lisätietoa