Sarah ja hymyilevä työ

Linnanmäki tarjoaa joka kesä työpaikan sadoille nuorille. Tänä kesänä Lintsillä on töissä myös yhdeksän erityistä tukea tarvitsevaa nuorta, joille on räätälöity omanlaisensa työtehtävät heidän kykyjensä mukaan. Yksi onnellisista kesätyöntekijöistä on Sarah Tran.

”Linnanmäki on hauska ja hymyilevä työympäristö. Työskentely täällä vaatii tosin vähän kärsivällisyyttä eritoten helteillä, mutta kun muistaa juoda paljon vettä, niin kyllä täällä hyvin pärjää”, luonnehtii 20-vuotias Sarah Tran kesätyötään Linnanmäellä.

Suomessa syntynyt, mutta taustaltaan vietnamilainen Tran on Linnanmäellä ensimmäisessä työpaikassaan. Syksyllä Tran jatkaa opintojaan Ammattiopisto Variassa, jossa hän opiskelee ICT-asentajaksi. Hänen tarkoituksensa on valmistua ammattiin syksyn kuluessa.

Palkkaa kuten muillekin

Kesäkuun alussa Linnanmäellä työnsä aloittaneen Tranin tehtäviin kuuluvat laitteiden käyttäminen ja ihmisten lastaaminen niihin, sekä turvallisuudesta huolehtiminen.

”Työskentelen koneen käyttäjänä esimerkiksi Kahvikupeissa, erilaisissa ilmaislaitteissa, Taikasirkuksessa ja Kammokujalla”, luettelee Tran.

Hänen työaikansa on joko yhdeksän tai 11 tuntia päivässä työtehtävästä riippuen. Palkkaa Tran saa saman verran kuin muutkin Linnanmäen kesätyöntekijät, kahdeksan euroa tunnissa ja sen päälle mahdolliset iltalisät. Palkkarahansa Tran on pääosin säästänyt.

”En oikein osaa tuhlata”, tunnustaa hän.

Työssään Tran ei ole kohdannut ongelmia muutamia hankalia asiakastilanteita lukuun ottamatta.

”Olen sanonut, että työtänihän minä tässä vain teen ja asiakkaat ovat ymmärtäneet sen”, valaisee hän.

Vinkkinä niille, jotka haluaisivat ensi kesänä tulla Linnanmäelle töihin Tran neuvoo: ”Olkaa rohkeita ja puhukaa esimiehille, jos on jokin hätä.”

Räätälöityjä työtehtäviä

Linnanmäen palveluesimies Sini Liimatainen kertoo, että alussa Tran tarvitsi hieman tavallista enemmän opastusta ja ohjausta, mutta sen jälkeen hän on pärjännyt töissä aivan yhtä hyvin kuin muutkin työntekijät.

Tranin lisäksi Linnanmäelle palkattiin tänä kesänä kahdeksan erityistukea tarvitsevaa nuorta. Idea nuorten palkkaamisesta tuli Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöstä (Vamlas), jonka edustaja Pauli Leinonen otti Linnamäen toimintaa pyörittävään Lasten Päivän Säätiöön yhteyttä. Hän ehdotti tukea tarvitsevien nuorten palkkaamista kesätöihin ja Linnanmäellä ajatus otettiin kiinnostuneena vastaan.

Vamlas oli Linnanmäen ainoa yhteistyökumppani, ja se hoiti kaikki yhteydet viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa. Tällainen järjestely oli työnantajan kannalta erittäin helppo ja se madalsi kynnystä työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Uudet työntekijät perehdytettiin huolellisesti tehtäviinsä ja osalle räätälöitiin heidän taitojaan vastaavat uudet työtehtävät, jollaisia Linnanmäellä ei aikaisemmin ollut. Nämä työntekijät toimivat muun muassa sali- ja terassisiivoojina. Tehtävien perehdytysvaiheessa nuorilla oli apunaan omat työvalmentajat.

”Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia. Toki Vamlasin kautta tulleet nuoret ovat hieman erilaisia työntekijöitä kun muut, mutta eivät yhtään sen huonompia. He tarvitsevat hieman tavallista enemmän ohjaamista ja opastusta työssään, mutta muuten he pärjäävät oikein hyvin. Myös muut työntekijät ovat suhtautuneet heihin hyväksyvästi ja tarkoituksemme on palkata myös ensi kesänä erityistukea tarvitsevia nuoria. Ainoana edellytyksenä työnteolle on, että henkilö pystyy hallitsemaan kokonaisuuksia”, sanoo Liimatainen.

Yhteistyö sujunut hyvin

Työvalmentaja Pirjo Pellikka on työskennellyt Tranin kanssa viime vuoden maaliskuusta lähtien. Kun työllistyminen Linnanmäelle tuli ajankohtaiseksi Pellikka oli Tranin tukena työhaastattelusta lähtien.

”Sarahin tarve tukeen painottui hyvin vahvasti Linnanmäelle työllistymisessä alkuvaiheeseen. Hän tarvitsi tukea verokirjan hakemiseen, työmatkan opetteluun sekä Linnanmäen alueen hahmottamiseen. Olin hänen mukanaan myös kaikissa perehdytyspäivissä, joita oli keväällä useampia ennen työn aloittamista”, Pellikka kertoo.

Hän kiittelee erityisesti Linnanmäen henkilökunnan tarjoamaa perusteellista ja selkeää perehdytystä työtehtäviin, joka järjestettiin Vamlasin kautta tulleille nuorille erikseen pienryhmissä. Näin he saattoivat perehtyä laitteisiin ja tulevaan työympäristöönsä kaikessa rauhassa. Myös Sarahin perehdytyksessä oli huomioitu tarve henkilökohtaisempaan ohjaukseen.

"Sarahilla on kova tarve jakaa kokemuksia ja ajatuksia työstään minun kanssani. Sen vuoksi olen käynyt tapaamassa häntä työpaikalla kerran viikossa. Hän ilmaisee tarpeensa tukeen ja työvalmentajana minun on helppo antaa hänelle tuki juuri niihin asioihin, joissa hän sitä tarvitsee”, kertoo Pellikka.

Yhteistyön sujuvuutta on lisännyt Sarahin avoimuus ja tunnollisuus.

”Näkemykseni on, että hän on kokenut työvalmennuksen itselleen hyödylliseksi. Samoin yhteistyö Linnanmäen henkilöstön kanssa on ollut erittäin toimivaa ja mutkatonta. Sarah on saanut myös heiltä kaiken tarvitsemansa tuen ja hänet on otettu hyvin työyhteisön jäseneksi”, tiivistää Pellikka.

Teksti: Eeva Grönstrand

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Ketju-lehdessä 5/2014.