Yleistynyt tuskaisuus ja ahdistuneisuus

Aiheesta kumpuava ahdistus on tiettyyn rajaan saakka normaaliin elämään kuuluva tunne. Mielenterveyden ongelmasta on kyse silloin, kun tuskaisuus on voimakasta, jatkuu pitkään ja levittäytyy lähes kaikille elämän osa-alueille.

Tyypillisiä oireita yleistyneessä tuskaisuudessa ovat

 • jännittyneisyys
 • tuskaisuuden tunne
 • erilaiset autonomisen hermoston liikatoimintaan liittyvät somaattiset oireet, kuten kohonnut pulssi, hikoilu, suun kuivuminen, pahoinvointi jne.

Jännittyneisyys saattaa näkyä

 • fyysisenä vapinana
 • nykimisenä
 • lihasjännityksinä
 • levottomuutena
 • väsähtämisenä
 • valppautena
 • pinnan kireytenä
 • keskittymisvaikeuksina
 • nukahtamisen ja nukkumisen vaikeuksina
 • epärealisen tuntuisina huolina
 • pelokkaina odotuksina.

Miten tukea

Arjen kannattelussa korostuvat lähiyhteisön tarjoama tuki, vierellä kulkeminen ja myötäeläminen. Arjessa saadut pienetkin onnistumisen kokemukset, erilaiset toiminnalliset menetelmät ja joskus konkreettinen fyysinen toiminta voivat auttaa oireiden hallitsemisessa.

Tuskaisen ihmisen auttamisessa hyödyksi on arkisen avun ja tuen lisäksi ammatillinen apu, johon liittyy yhteistyö moniammatillisen ja mielenterveyteen erikoistuneen tiimin kanssa, pitkäjänteisyys, kuntoutussuunnitelma ja seuranta.

Lisätietoa