Psykoottiset häiriöt

Psykoottisissa häiriöissä ihmisen todellisuuden taju heikkenee ja hän vetäytyy ihmissuhteista. Ihmisellä saattaa esiintyä aistiharhoja ja harhaluuloja. Joskus psykoottinen tila kestää lyhyen aikaa ja ilmenee reaktiona vakavasti stressaavaan tilanteeseen (esimerkiksi läheisen kuolema, traumaattinen kokemus). Tunnusmerkit muistuttavat skitsofrenian oireita, mutta ovat reaktio vaativaksi ja stressaavaksi koettuun tilanteeseen.

Skitsofrenia puolestaan on psykoottinen häiriö, joka voidaan varmistaa vasta, kun oireet ovat jatkuneet yli puoli vuotta. Kehitysvammaisten ihmisten kohdalla skitsofrenian tunnistamista voi vaikeuttaa se, että tunnistamisen edellytyksenä on jonkinlainen kyky kuvailla omaa ajatusmaailmaa ja kokemuksia.

Skitsofrenian akuutissa vaiheessa ihminen eristäytyy muusta maailmasta ja hänelle kehittyy oma, joskus hyvinkin kaoottinen kokemusmaailma, jossa ajatusharhat ja oudot aistimukset ovat mahdollisia. Ajatustoiminta ja sanojen merkitykset muuttuvat sekaviksi ja hallitsemattomat mielleyhtymät valtaavat mielen. Oman toiminnan hallitseminen ja tarkoituksenmukainen ohjaaminen heikkenee. Tunneilmaisut voivat joko puuttua tai ne voivat olla asiaankuulumattomia.

Miten tukea

Lyhytkestoisesta psykoosireaktiosta henkilö todennäköisesti palautuu ennalleen ajan kuluessa. Toipuakseen hän tarvitsee sekä läheisten että ammatti-ihmisten tukea, mahdollisuuksia jäsentää outoa, pelottavaa psykoosikokemusta.

Skitsofrenian hoito ja kuntoutus edellyttävät asianmukaisen lääkehoidon lisäksi psykososiaalista kuntoutusta moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Sairastunutta voidaan tukea arjessa pitämällä ohjaustyyli vähäeleisenä ja asiallisena sekä noudattamalla yksilöllistä, kyseiselle henkilölle sopivaa päivä- ja toimintarytmiä.

Lisätietoa