Persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuuden kehitys voi häiriintyä ja jäädä puutteelliseksi monella tavalla. Yksi kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla yleisesti käytetty diagnoosi on epävakaa persoonallisuus eli rajatilahäiriö.

Epävakaa persoonallisuus tarkoittaa varhaista kehityshäiriötä persoonallisuuden alueella. Tyypillistä epävakaalle persoonallisuushäiriölle ovat mielialan, ihmissuhteiden ja minäkuvan epävakaus. Ihmissuhteita leimaavat ihannoinnin ja väheksynnän nopeat vaihtelut, ja tunne-elämään voi liittyä asiaankuulumatonta vihaa ja vaikeuksia kontrolloida omia reaktioita sekä toistuvia itsemurhauhkauksia tai yrityksiä. Itsehillintä voi pettää herkästi (esimerkiksi rahojen tuhlaaminen, holtiton sukupuolielämä tai päihteiden käyttö). Erilaiset häiriöt minäkuvan ja identiteetin alueilla ovat myös tavallisia.

Miten tukea

Persoonallisuushäiriöiden kohdalla kuntoutuminen on elämänmittainen projekti, joka edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Verkoston tehtävänä on etsiä keinoja ja toimintatapoja, ja asianmukainen lääkitys on myös usein välttämätön.

Määräaikaiset sairaalajaksot voivat olla joskus tarpeen, mutta pitkäaikaisesta hoidosta sairaalassa ei yleensä ole hyötyä. Myös lähiyhteisö tarvitsee tukea voidakseen edistää kuntoutusta systemaattisesti ja välttääkseen uupumisen aiheuttaman toimintakyvyttömyyden.

Lisätietoa