Mistä avustaja tai kaveri mukaan?

Kaveritoiminta

Kehitysvammatuki 57 ry. kouluttaa vapaaehtoisia kavereita kehitysvammaisille henkilöille. Kaveritoiminta (aikaisemmin nimellä Keharikaveritoiminta) yhdistää kaksi ihmistä, joista toisella on kehitysvamma ja toisella ei. Kaverin voi saada, jos on yli 12-vuotias ja asuu Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Vapaaehtoinen kaveri on aina täysi-ikäinen.

Kaverin kanssa tehdään asioita, jotka kiinnostavat molempia kaveriparin osapuolia. Kaveri voi auttaa tarvittaessa esimerkiksi leffalippujen ostamisessa tai ravintolassa tilauksen tekemisessä. Kaverin tehtävänä ei kuitenkaan ole ohjata tai avustaa, sillä hän ei ole kehitysvamma-alan ammattilainen eikä henkilökohtainen avustaja.

Kaveritapaaminen on noin kerran kuukaudessa, kaverusten aikatauluista riippuen.

Kaverille ei makseta palkkaa, mutta yhteisistä kuluista vastaa kehitysvammainen henkilö. Yhteisiä kuluja voivat olla esimerkiksi pääsyliput tai hampurilaiset. Kaveri on Kehitysvammatuki 57 ry:n vapaaehtoinen, eikä hänelle saa tulla kuluja toiminnasta.

Best Buddies -kaveritoiminta

Best Buddies -kaveritoiminta on Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämää kaveritoimintaa, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimintaa järjestetään Jyväskylän ja Tampereen seuduilla.

Kaveritoiminnassa yhdistetään kehitysvammainen tai muuten ymmärtämisessä ja oppimisessa tukea tarvitseva henkilö ja kehitysvammaton henkilö yhdenvertaiseen kaveruuteen.

Kaveritoiminta yhdistää vapaaehtoisiksi kavereiksi kaksi mahdollisimman samankaltaista ihmistä. Kaverit ovat useimmiten samaa sukupuolta, suurin piirtein saman ikäisiä sekä kiinnostuneita samankaltaisista asioista.

Kaveritoiminta ei ole tukihenkilötoimintaa. Kaveruus on mutkatonta yhdessäoloa. Kumpikin vapaaehtoinen toimii toiselle yhdenvertaisena kaverina. Vapaaehtoisena kaverina oleminen ei vaadi erityistaitoja eikä koulutusta.

Kaverina tarvitaan kuitenkin arkipäiväisiä kaveritaitoja. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi:

  • Oman mielipiteen ilmaiseminen
  • Oma-aloitteisuus
  • Toisen ihmisen huomioiminen

Mikäli arkipäivän kaveritaitoihin tarvitsee tukea, on tuen tultava omasta takaa. Tällainen tuki voi olla vaikka puhetulkki tai henkilökohtainen avustaja.

Best Buddies -kaveritoiminta on tarkoitettu 15-vuotta täyttäneille henkilöille. Toiminnassa ei ole yläikärajaa. Toiminta on aina määräaikaista, eli kaverina oleminen kestää aina ennalta sovitun ajan. Tätä aikaa sanotaan toimintakaudeksi tai kaverikaudeksi. Se kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Kaveritoimintaan osallistumisesta ei makseta korvauksia eikä siinä ole jäsenmaksuja.

Kaveritoimintaan haetaan mukaan nettisivuilla olevalla hakulomakkeella.
Tutustu ja hae mukaan! Nettisivujen osoite löytyy sivun alareunasta.

Ystävyys yhdistää

Ystävyys yhdistää -toimintaa järjestetään Seinäjoella ja sen lähikunnissa. Toiminnasta vastaa Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, joka on Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys. Ystävää voivat hakea kaikenikäiset kehitysvammaiset ihmiset. Halukkaita on tässäkin tapauksessa enemmän kuin ystäväkoulutuksen käyneitä.

"Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi harrastuksista aiheutuvat maksut sovitaan ystävän ja kehitysvammaisen ihmisen kesken: joskus kehitysvammainen ihminen maksaa molempien pääsymaksut tai muut maksut, toisinaan molemmat maksavat itse omat kulunsa", Satu Laakso Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä kertoo.

Tapaamismääriä ei ole sovittu etukäteen, mutta suosituksena on tapaaminen ainakin kerran kuussa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on menossa Ystävänkortti-hanke. Sen tarkoituksena on mahdollistaa ystävän tai tukihenkilön maksuton pääsy vapaa-ajan harrastuksiin silloin, kun hän saattaa kehitysvammaista ihmistä.

Ystävä- ja tukihenkilötoiminta, SPR

Suomen Punaisen Ristin ystävävälitys välittää ystäviä ja tukihenkilöitä tarvitseville. Ystävävälityksiä löytyy noin 250 paikkakunnalta. Suomessa on 12 piiritoimistoa, joihin soittamalla saa yhteystiedot lähimmästä ystävävälityspisteestä tai yhdyshenkilöstä. Ystävätoiminta on maksutonta, mutta asiakas huolehtii yleensä matkoista, harrastuksista ja saattamisesta syntyvät kulut. Suuren kysynnän takia kaikille tarvitsijoille ei aina tai kovin nopeasti löydy ystävää.

"SPR:n ystävät ovat pääsääntöisesti käyneet ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssin. Kurssi on yleisluonteinen, ja siinä ei yksityiskohtaisesti käsitellä vammaisen avustamista. Kannattaakin ottaa huomioon, että ystävävälitys ei takaa turvallista saattoapua esimerkiksi paljon tukea tarvitsevalle, vaikeavammaiselle henkilölle", sosiaalipalveluiden koordinaattori Anita Hartikka SPR:stä toteaa.

Seurakuntien lähimmäispalvelu

Kirkolla on lähimmäispalvelutoimintaa monissa seurakunnissa. Vapaaehtoiset auttavat ja saattavat esimerkiksi asioille tai harrastuksiin. Toiminnasta voi kysyä paikallisseurakunnasta tai kirkon erityistyöntekijöiltä.