Kehitysvammaisen lapsen terveydenhuolto

Kehitysvammainen lapsi voi olla neuvolapalveluiden käyttäjä siinä missä muutkin lapset. Kehityksen kokonaisvaltainen seuranta on kuitenkin tärkeää tehdä erityispoliklinikalla moniammatillisen työryhmän voimin. Sama pätee kouluterveydenhuoltoon ja oppilashuoltoon.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten rokotukset ja hammashoito kuuluvat perusterveydenhuollon vastuulle. Hammashoidon onnistuminen toivotulla tavalla voi kuitenkin vaatia erityisjärjestelyitä. Silloin on tärkeää löytää hammaslääkäri, jolla on kokemusta esim. lasten ja hammaslääkäriä pelkäävien potilaiden hoidosta.

Lasten ja nuorten terveyspalveluiden käyttö onnistuu yleensä siten, että vanhemmat ovat mukana varmistamassa, että oikeat asiat tulevat vastaanotolla huomioiduiksi.