Terveydenhuolto

Perusterveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä kehitysvammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti yleisiä terveyspalveluja.

Suurelle osalle kehitysvammaisista ihmisistä perusterveydenhuollon palvelut ovat riittäviä, kunhan henkilö saa tarvittaessa palveluiden käyttöön tukea.

Riskit sairastua tyypillisiin kansansairauksiin koskevat myös kehitysvammaisia ihmisiä. Perusterveydenhuollossa on tärkeää tehdä terveydentilan seurantaa ja puuttua varhaisessa vaiheessa esim. kohonneeseen verenpaineeseen tai sokeriarvoihin.

Vamman diagnosointi ja kehityksen seuranta vaativat usein erityisosaamista, jota perusterveydenhuollolta ei voi aina odottaa. Mikäli kehitysvammaisella henkilöllä on todettu jokin oireyhtymä, saattaa siihen liittyä kohonnut alttius tiettyihin sairauksiin. Näitä on osattava seurata. Hyvä esimerkki tästä on Downin syndroomaan liittyvä alttius sairastua kilpirauhasen vajaatoimintaan.

Kehitysvammaan voi liittyä liitännäissaurauksia, jotka vaativat erikoissairaanhoitoa. Esimerkiksi mahdollisen epilepsian hoito ja seuranta edellyttää kontaktia neurologiin. Liikkumisen vaikeudet voivat aiheuttaa tarvetta lääkinnälliseen kuntoutukseen. Näkö- ja kuuloaistin mahdolliset vajavuudet on tärkeätä selvittää.

Lue neuvoja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen sosiaali- tai terveydenhuollossa: Kehitysvammainen henkilö asiakkaana.