Koulunkäynti

Kehitysvammaisen lapsen koulupolku alkaa usein esikoululla vuoden aikaisemmin kuin muilla lapsilla.

Nykyään vallitsevana suuntauksena on inkluusio: tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opiskella omassa lähikoulussaan, tavallisen opetusryhmän mukana.

Perusopetuslain periaatteisiin kuuluvat lähikouluperiaate sekä varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki, joka järjestetään kolmiportaisesti.

Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta.

Lähikouluperiaatteeseen on sitouduttu kansainvälisissä sopimuksissa. Sen mukaan jokaisella oppilaalla olisi oltava mahdollisuus opiskella siinä koulussa, johon muutkin alueen oppilaat ja esimerkiksi sisarukset menevät.