Valmistautuminen terveydenhuollossa käyntiin

Ennen menoa lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltoon on tärkeää, että tukea tarvitsevan henkilön kanssa käydään läpi, mistä tulevassa käynnissä on kysymys: minkä asian takia vastaanotolle mennään ja kuka lähi-ihminen tulee henkilön tueksi.

Lähi-ihmisen mukanaolo on tärkeää, jotta vastaanottokäynnillä saadaan apua oikeaan asiaan ja jotta lääkäri saa käyttöönsä tarvittavat tiedot. Yhdessä voidaan tehdä muistilista niistä asioista, jotka halutaan ottaa puheeksi. Lähi-ihmisen mukanaolo voi myös rauhoittaa tilannetta ja tuoda turvallisuuden tunnetta.

Kehitysvammaiset henkilöt ovat joskus monivammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat usean erikoisalan osaamista. Näin on erityisesti henkilöillä, joilla on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Heidän omaisensa tai lähityöntekijänsä joutuvat usein toimimaan tiedonvälittäjinä erikoisalojen ja hoitavan tahon välillä.

Kehitysvammaisen henkilön kohtaamisessa asiakkaana tulisi huomioida esimerkiksi mahdolliset kommunikointiin liittyvät erityistarpeet ja varmistaa ymmärtäminen kommunikoinnin apuvälineitä käyttäen. Hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi tukikuvat, tukiviittomat ja sosiaaliset tarinat. On tärkeää, että henkilö voi ilmaista oman tahtonsa.

Kehitysvammainen henkilö asiakkaana -sivulla on tietoa siitä, miten voi valmistautua erityistä tukea tarvitsevan henkilön kohtaamiseen terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Papunetissa on materiaalia kommunikoinnin tukemiseen.