Kotipalvelu

Kotipalvelu auttaa, kun perhe tarvitsee esimerkiksi sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin kotona.

Kotipalveluun kuuluu muun muassa kaupassakäynti, ruoan valmistus, avustaminen peseytymisessä ja apteekissa käynti. Periaatteena on avustaa niissä arkipäivän toiminnoissa, joista perhe ei selviydy ilman apua. Kotipalvelu auttaa tarpeen vaatiessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotipalvelua voidaan antaa myös tukipalveluna:

  • ateriapalvelu
  • virkistyspalvelu
  • saattajan apu
  • turvapalvelu
  • siivouspalvelu
  • kuljetuspalvelu.

Kotipalvelusta perittävään maksuun vaikuttavat ruokakunnan koko ja bruttotulot sekä käytetyn palvelun määrä. Kotipalvelun lisäksi voi saada kotisairaanhoitoa. Se voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

Kotipalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa.

Lisätietoa 

Kotona annettavan palvelun ja asumispalvelujen maksut (Sosiaali- ja terveysministeriö)