Lyhytaikais- ja tilapäishoito

Lyhytaikais- ja tilapäishoidon tarkoituksena on antaa hoitavalle omaiselle tai omaishoitajalle levähdystauko. Vaihtoehdot ja mahdollisuudet tilapäishoidon saamiseen vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Lyhytaikais- ja tilapäishoitoa järjestetään perhehoitona, perhelomituksena, laitoshoitona ja asuntoloissa. Kunnan tilanteen tietää parhaiten sosiaalityöntekijä.

Perhehoito

Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää perhehoitona.Lyhytaikainen perhehoito voi kestää esimerkiksi viikonlopun. Hoidon pituus ja ajankohta sovitaan perheen, perhehoitajan ja sosiaalitoimen välillä. Hoitoa voi hakea myös esimerkiksi koulujen lomien ajaksi.

Perhehoitoa annetaan useimmiten hoitajan kotona, mutta sitä voidaan antaa myös hoidettavan kotona. Perhehoidosta voidaan periä maksua.

Perhelomitus koko perheen jaksamisen tueksi

Tarvitsetko perhelomitusta? Lue lisää palvelusta Kehitysvammaisten palvelusäätiön sivuilta painamalla tästä linkistä.

Laitoshoito

Lyhytaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on tukea asumista kotona tai asumispalveluyksikössä. Lyhytaikaista hoitoa antavat erityishuollon tai kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset.

Asumispalveluyksiköt

Lyhytaikaisjaksoja, niin kutsuttuja intervallijaksoja järjestetään myös asumispalveluiden yhteydessä. Asumispalveluyksiköissä on varattu paikkoja lyhytaikaiseen asumiseen.

Hoitoa järjestetään seuraavien lakien perusteella: laki kehitysvammaisten erityishuollosta, sosiaalihuoltolaki ja perhehoitolaki.