Lyhytaikais- ja tilapäishoito

Lyhytaikais- ja tilapäishoidon tarkoituksena on antaa hoitavalle omaiselle tai omaishoitajalle levähdystauko. Vaihtoehdot ja mahdollisuudet tilapäishoidon saamiseen vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Lyhytaikais- ja tilapäishoitoa järjestetään perhehoitona, perhelomituksena, laitoshoitona ja asuntoloissa. Kunnan tilanteen tietää parhaiten sosiaalityöntekijä.

Perhehoito

Lyhytaikaista hoitoa voidaan järjestää perhehoitona.Lyhytaikainen perhehoito voi kestää esimerkiksi viikonlopun. Hoidon pituus ja ajankohta sovitaan perheen, perhehoitajan ja sosiaalitoimen välillä. Hoitoa voi hakea myös esimerkiksi koulujen lomien ajaksi.

Perhehoitoa annetaan useimmiten hoitajan kotona, mutta sitä voidaan antaa myös hoidettavan kotona. Perhehoidosta voidaan periä maksua.

Perhelomittajat tulevat vammaisen lapsen tai aikuisen kotiin

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kautta voivat tilata lomittajan ne perheet, joissa tarvitaan ulkopuolista tilapäisapua hoitajan vapaan tai loman ajaksi. Perhelomittaja hoitaa perheen kaikki lapset ja huolehtii myös lemmikkieläimistä. Perhelomittaja hoitaa kaikenikäisiä perheenjäseniä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kautta palvelua on mahdollista saada enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa.

Huoltajat voivat päättää haluavatko loman yhtäjaksoisesti vai pienissä erissä. Perhe tarvitsee myös kunnan maksusitoumuksen, jolla katetaan omavastuun yli menevä osa. Lisää tietoa lomittajista saa Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.

Laitoshoito

Lyhytaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on tukea asumista kotona tai asumispalveluyksikössä. Lyhytaikaista hoitoa antavat erityishuollon tai kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset.

Asumispalveluyksiköt

Lyhytaikaisjaksoja järjestetään myös asumispalveluiden yhteydessä. Asumispalveluyksiköissä on varattu paikkoja lyhytaikaiseen oleskeluun.

Hoitoa järjestetään seuraavien lakien perusteella: laki kehitysvammaisten erityishuollosta, sosiaalihuoltolaki ja perhehoitolaki.

Lisätietoa