Kuntouttava päivähoito

Kehitysvammaiset lapset voivat joskus olla päivähoidossa vain kuntoutuksellisista syistä. Silloin päivähoitomaksut voivat poiketa tavallisista. Jos lapsi saa palvelun erityishuolto-ohjelman mukaisena (EHO:n kirjattuna), silloin palvelu ja siihen liittyvät kuljetukset ovat hänelle maksuttomia.

Kehitysvammaisen lapsen hoito päiväkodissa perustuu lakiin lasten päivähoidosta, perusopetuslakiin ja/tai lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta.

Lisätietoa