Pitkäaikaishoito

Kehitysvammaisten ihmisten pitkäaikaishoitoa järjestetään perhehoitona tai laitoshoitona.

Pitkäaikaisesta hoidosta puhutaan silloin, kun kyseessä on yli kolme kuukautta kestävä hoito perheessä tai laitoksessa. Pitkäaikaishoitoon voidaan ohjautua esimerkiksi tilanteissa, joissa muunlainen hoito ei ole onnistunut tai jos tarvitaan pitkäaikaisenpaa kuntoutusta.

Hoito perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta, sosiaalihuoltolakiin, sosiaalihuoltoasetukseen ja perhehoitolakiin.