Sairaan lapsen hoito

Lapsen tilapäinen sairaus

Jos lapsi sairastuu, Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Hoitojen ja tutkimusten tulee olla lääkärin määräämiä. Kela korvaa myös lääke- ja sairaanhoitokustannuksia sekä matka- ja yöpymiskorvauksia.

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus jäädä hoitamaan tilapäisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lastaan kotiin. Hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää.

HUOM! Jos kyseessä on yli 10-vuotias kehitysvammainen lapsi, vanhemmat voivat saada hoitovapaata eräiden työ- ja virkaehtosopimusten perusteella. Lisätietoa voi kysyä työnantajalta tai ammattiliitosta.

Hakeminen

 • hakukaavake Kelan toimistosta, verkkosivuilta tai yksityislääkärin vastaanotolta
 • lääkärintodistus

Erityishoitoraha

Erityishoitorahalla korvataan vanhempien lyhytaikaista ansiomenetystä, jos he osallistuvat lapsen hoitoon. Erityishoitorahaa maksetaan vanhemmalle, joka ei pysty tekemään työtään eikä saa poissaoloajalta palkkaa. Raha on tarkoitettu alle 16-vuotiaiden vammaisten ja sairaiden lasten vanhemmille. Lapsen vanhempi voi hakea Kelasta erityishoitorahaa, jos hän

 • osallistuu alle 7-vuotiaan lapsen hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla ja jos lääkäri näkee sen tarpeelliseksi
 • osallistuu 7-15-vuotiaan vaikean sairauden hoitoon sairaalassa tai
 • hoitaa alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta kotona, ja kun se liittyy sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon.
 • Erityishoitorahaa voi myös saada, jos osallistuu avio- tai avopuolison lapsen sekä ottolapsen tai kasvattilapsen hoitoon tai kuntoutukseen.

Myös opiskelijat ja kotiäidit sekä itsenäistä työtä tekevät voivat saada erityishoitorahaa.

Vaikeita sairauksia tai vammoja, jotka oikeuttavat erityishoitorahaan, ovat esimerkiksi

 • leukemiat ja muut pahanlaatuiset kasvaimet
 • vaikeat sydänviat, vaikeat tapaturmat ja palovammat
 • vaikeasti tasapainotettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon aloitusvaihe
 • vaikeat mielenterveyden häiriöt
 • vaikea kehitysvammaisuus
 • vaikea keuhkoastma ja
 • vaikea nivelreuma.

Hakeminen

 • hakukaavake Kelan toimistosta
 • lääkärinlausunto D

Etuus perustuu sairausvakuutuslakiin, erityishoitoraha 23 d §.

Lisätietoa