Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimuksessa arvioidaan kehitysvammaisten päivittäisiin toimiin liittyvät erityisvaikeudet ja toimintakykyä. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdolliset psyykkiset ongelmat ja käytöshäiriöt sekä kartoitetaan aisti- ja liikuntavammat.

Tutkimuksen tuloksena suunnitellaan tarpeisiin vastaava kuntoutus.

Tutkimuksen tekee moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Siihen kuuluvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti eri alan terapeutteja. Tutkimuksia tehdään keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa, kehitysvammaneuvoloissa ja erityishuoltopiireissä. Vastuu kuntoutustutkimuksesta kuuluu kunnan terveystoimelle.

Tämä perustuu kansanterveyslakiin 14§, asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta (So 306), erikoissairaanhoitolakiin 1§ (So 306) sekä lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 2§ (So 206).