Kuntoutusmenetelmiä ja terapioita

Monen kehitysvammaisen lapsen, nuoren ja aikuisen elämään kuuluu erilaisten taitojen harjaannuttaminen. Joillakin voi olla ongelmia puheenkehityksestä ja toisella motoriikassa. Näitä taitoja voi harjaannuttaa erilaisten menetelmien ja terapioiden avulla.

Kuntoutuspalveluihin tarvitaan yleensä lähete kunnan terveyskeskuksesta. 

Lisätietoa