Lääkkeet, ravintoaineet ja ruokahalu

 • Syöty ruoka tai juoma voi vaikuttaa lääkeaineiden tehokkuuteen ja lääkkeet voivat vaikuttaa ruokahaluun.
 • Nauti yhteensopimattomat ruoka-aineet ja lääkkeet eri aikaan.
 • Lääkekapseleita tai -tabletteja ei saa rikkoa tai jauhaa ruoan sekaan: lääkkeiden tehokkuus voi muuttua ja lääke voi pilata ruoan maun.

Lääkkeiden keskinäisistä yhteisvaikutuksista tiedetään paljon. Usein ei muisteta kuitenkaan ajatella, miten ruoka vaikuttaa lääkkeeseen ja lääkeaine ruoan sisältämiin ravintoaineisiin, muun muassa imeytymiseen.

Ravitsemustilalla on myös vaikutusta siihen, miten lääkeaine vaikuttaa tai millaisia ja kuinka voimakkaita sivuvaikutuksia lääkkeestä tulee.

Lääkkeiden vaikutukset ravitsemukseen ja ruokahaluun vaihtelevat

Lääkkeet voivat lisätä ruokahalua tai näläntunnetta, viedä ruokahalun, muuttaa ravintoaineiden normaalia imeytymistä ja varastoitumista kehoon tai erittymistä kehosta. Jotkin lääkkeet voivat myös muuttaa maku- tai hajuaistia tai ärsyttää ruoansulatuskanavaa.

 • Kun osa keskushermostolääkkeistä väsyttää tai vie ruokahalun, tuleeko silloin nautittua tarpeeksi ravintoa?
 • Onko alavireyden syy huonossa syömisessä vai käytetyn lääkkeen haitallisessa sivuvaikutuksessa?

Oma lääkäri tai apteekin henkilökunta osaavat auttaa useissa tilanteissa, kun epäillään joitakin edellä mainittuja syitä.

Oheisessa taulukossa on esimerkkejä joidenkin lääkkeiden sivuvaikutuksista, jotka voivat muuttaa ruokahalua tai vaikuttaa yleiseen ravitsemukseen.

Esimerkkejä lääkkeiden haitallisista sivuvaikutuksista ruokahaluun ja ravitsemustilaan (Taulukko 1):

Ruokahaluttomuutta aiheuttava lääke

Oire, joka voi vähentää ruokahalua tai vaikeuttaa syömistä

Diureetit eli nesteenpoistolääkkeet, virtsankarkailun estolääkkeet ja antipsykootit

Kuiva suu

Nukahtamislääkkeet (esim. Tsopikloni)

Metallin maku suussa

Mahavaivat ja pahoinvoinnin tunne

Masennus- ja Alzheimer-lääkkeet

Ummetus

Kalsiumsalpaajat, neuroleptit, vahvat kipulääkkeet (opiaatit), virtsankarkailun estolääkkeet, sydän ja verenpaine-, nesteenpoisto-, epilepsia- ja psyykenlääkkeet, rautavalmisteet ja mahahappoja neutraloivat valmisteet

Ripuli

Magnesium-valmisteet, tulehduskipulääkkeet, antibiootit

Nautitun ravinnon vaikutukset lääkkeiden tehokkuuteen

Vastaavasti ravitsemustila ja ravintoaineet voivat vaikuttaa lääkeaineiden tehokkuuteen ja imeytymiseen kohdekudoksiin.

Esimerkkejä ruoka-aineista, jotka vaikuttavat tiettyjen lääkkeiden tehoon ovat mm.

 • Ruokasuola heikentää verenpainelääkkeiden verenpainetta alentavaa vaikutusta.
 • Greippi pidentää joidenkin lääkeaineiden viipymistä kehossa jopa useita päiviä greippiä sisältävien ruoka-aineiden nauttimisen jälkeen. Tällaisia lääkeaineita ovat esim.
  • kolesterolia alentavat statiinit
  • jotkin sydämen rytmihäiriölääkkeet
  • jotkin syöpälääkkeet.
 • Musta tee ja maito heikentävät rautalisän imeytymistä.
 • Maito ja maitotuotteet vähentävät joidenkin
  • antibioottien (tetrasykliinien ja siprofloksasiinien)
  • kilpirauhaslääkkeiden
  • rautavalmisteiden imeytymistä yleiseen verenkiertoon.
 • Erityisesti tumman vihreät kasvikset, joissa on paljon K-vitamiinia, ja mustaviinimarjat heikentävät Marevan® verenohennuslääkkeen tehoa. Näitäkin kasviksia on kuitenkin hyvä syödä. Tällöin annosmäärät on syytä pitää samana päivittäin, jotta Marevan® lääkitystasapaino säilyisi myös vakaana.
 • Parkinsonin taudin hoidossa käytettävä Levodopa-lääke kilpailee proteiinien kanssa imeytymisestä, ja siksi Levodopan kanssa 30 minuuttia ennen ja 60 minuuttia jälkeen lääkkeen oton tulee välttää proteiinipitoista ruokaa. Lääkäri ja ravitsemusterapeutti auttavat ruokailun ja lääkkeen oton rytmittämisessä.

tässä kuvassa selitetty lääkkeiden ja ravitsemuksen yhteisvaikutuksia
Lääkeitä käytettäessä tulee aina lukea lääkkeiden tuoteselosteet huolella. Lääkkeiden ja ravintoaineiden haitallisia vaikutuksia toisiinsa voi ehkäistä ottamalla lääkkeet riittävän eri aikaisesti niiden imeytymistä tai tehokkuutta muuttavien ravintoaineiden kanssa.

 • Lääkekapseleita tai -tabletteja ei saa rikkoa tai jauhaa ruoan sekaan: lääkeaineiden tehokkuus voi muuttua ja lääke voi myös pilata ruoan maun.

Jos ravitsemustila on heikentynyt ja verestä määritettävä albumiini-pitoisuus on matala, voi albumiiniproteiiniin sitoutuvista lääkeaineista tulla enemmän sivuvaikutuksia tai lääkeaineen teho ei ole niin hyvä.

Päivityshistoria: Johanna Rintahaka 1.4.2017, 4.5.2017 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019
Kuva ja sen käyttöoikeudet: ©Johanna Rintahaka