Kehitysvammaisten ja harvinaissairaiden ravitsemus

Yleiset ravitsemussuositukset on laadittu koko väestöä ajatellen ja siksi toimivat pohjana myös kehitysvammaisten ja harvinaissairaiden ihmisten ruokavaliolle. Kehitysvammasta, etenkin sen liitännäisvammoista ja -sairauksista riippuen energian- ja ravintoaineiden tarve voi vaihdella suurestikin. Riittävästä ravitsemuksesta on pidettävä erityisen tarkasti huolta, etenkin jos

  • syöminen on hyvin valikoivaa, vaikeutunutta tai hyvin hidasta
  • energiantarve on normaalia suurempi, esim. oireyhtymään liittyvien jatkuvien pakkoliikkeiden vuoksi, jotka rasittavat suuria lihaksia
  • ruokaileminen on täysin ulkopuolisen henkilön varassa

Etenkin monivammaisilla kehitysvammaisilla henkilöillä on suuri vajaaravitsemuksen riski.

Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan yhden tai useamman ravintoaineen saannin puutetta, josta aiheutuu henkilölle haitallisia muutoksia.

Vajaaravitsemuksen lisäksi kehitysvammaisten ja harvinaisesti sairaiden ravitsemustila voi heiketä nopeasti monesta syystä. Kehitysvammaisuuteen tai harvinaissairauksiin voi liittyä myös ali- ja ylipainoa. Ylipaino on yleisempää lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisilla kun taas vaikeasti kehitysvammaiset ovat yleisimmin alipainoisia.

Lisätietoa 

Aiheesta muualla

Autismiliitto: Syöminen voi olla turvallinen rutiini
Potilaan lääkärilehti (2015): Vajaaravitsemus uhkaa vaikeasti kehitysvammaisia

Lähteet

Suomen Lääkärilehti. 48/2015 vsk 70 s. 3273 – 3284. Karhumaa, Höglund, Nuutinen. Monivammaisten kehitysvammaisten aikuisten ravitsemuksessa on parannettavaa
Itä-Suomen yliopisto Pro gradu (2015): Karhumaa, Hanna-Mari: Vaikeasti kehitysvammaisten aikuisten ravitsemustila, ruoankäyttö ja syömiskyky.

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 1.4.2017 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019