Kohdataan lapsi

Lapsi ja kaksi muuta ihmistä.

Kohdataan lapsi on joukko menetelmiä, joiden avulla vahvistetaan lapsen omaa ilmaisua ja ymmärrystä.

Tällä sivulla on materiaaleja paljon tukea ja apua tarvitsevan lapsen hyvään kohtaamiseen ja mielipiteen kuulemiseen palveluissa.

Materiaali soveltuu kaikille, jotka hyötyvät ennakoinnista, vuorovaikutuksen tukemisesta, kuvatuetusta materiaalista ja turvallisesta kohtaamisesta. Materiaalit on kehitetty yhdessä alle 18-vuotiaiden paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa.

 

Video: Liikkeelle luontoon -video antaa konkreettisia vinkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa retki yhdessä lapsen kanssa.

Kohtaamiseen valmistautumista varten kehitetyt työkalut

Ennakkovalmistautuminen-tarkistuslista

Lista auttaa käymään läpi asioita, jotka on hyvä huomioida etukäteen ennen tapaamista. Huomioimalla lapsen tarpeet ennakkoon, luot tilaa lapsen kuulemisen toteutumiselle.

Etukäteiskirjeet

Etukäteen kotiin lähetetty materiaali tukee lapsen ja lähi-ihmisen mahdollisuuksia valmistautua tapaamiseen. Etukäteiskirje toimii ennakkotietona, jonka avulla saat tiedotettua tapaamisen aiheet ja aikataulut perheelle. Lisäksi etukäteislomake voi toimia tapaamisen aikana ohjelmarunkona.

Ennakkotehtävät

Aiheeseen tutustuminen ennakkoon ja omien mielipiteiden pohtiminen rauhassa läheisten kanssa voi auttaa omien ajatusten muodostamisessa ja helpottaa aiheen jäsentämistä.  Ennakkotehtävien tekeminen voi olla hyödyllistä varsinkin silloin, kun lapsi käyttää puhetta tukevia tai korvaavia keinoja. Ennakkotehtävä auttaa käymään läpi lapsen tärkeitä asioita, jolloin tapaamisesta muodostuu lapsilähtöisempi. Tämä mahdollistaa lapsen aidon kuulemisen.

Tutustumisen työkalut

Jokainen lapsi on oma, ihana persoonansa. Siksi ei ole yhtä oikeaa tapaa kuulla lasta, vaan kuulemisen voi toteuttaa juuri niin monella tapaa kuin on lapsia. Oleellisin työkalu kohtaamisessa on ihminen itse ja omalla vuorovaikutuksella vastaan tuleminen.

Hyvän kohtaamisen huoneentaulu

Lapsen kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on tärkeää. Kohtaamalla ja huomioimalla lapsen tuot esiin, että olet kiinnostunut hänestä. Hyvän kohtaamisen huoneentaulu on tarkistuslista, joka on hyvä pitää mielessä yhteisissä kohtaamisissa lapsen kanssa.

Arjen esimerkit Tikoteekin LOVIT-muistisäännön hengessä

Antaa keinoja tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Mahdollistaa lapsen kuulluksi tulemisen. Konkreettiset esimerkit vuorovaikutuksen viidestä perusperiaatteesta auttavat pohtimaan omaa vuorovaikutusta palvelutilanteissa.

Löydä oma LOVIT-vahvuutesi

Omaa vuorovaikutusta voi helposti vahvistaa harjoittelun avulla. Lisäksi se auttaa hahmottamaan omat vahvuusalueesi ja antaa vinkkejä muiden osa-alueiden kehittämiseen. Leikkimielinen testi auttaa kehittämään omaa läsnäoloasi vuorovaikutustilanteessa. Sopii myös työkaluksi työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistuokioihin.