Ammatillinen koulutus

Peruskoulun jälkeen nuori voi hakeutua omaa mielelenkiintoaan vastaavaan koulutukseen. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset, erityisammattikoulut, jatko-opinnot tai ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat tavallisesti ammatillisessa perusopetuksessa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen uudistus

Suomessa on käynnistetty vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen reformi eli uudistus. Uudistuksella on pyritty saamaan säästöjä ammatillisessa koulutuksessa tehostamalla oppimista uusilla ajattelu- ja toimintatavoilla. Ammatillisen opetuksen arjessa uudistukset ovat näkyneet muun muassa lisääntyneenä työpaikalla oppimisena ja lähiopetuksen vähentämisenä.

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle uudistuksen tuomat muutokset ammattiin opiskelussa voivat tuoda lisää haasteita; itsenäisempi opiskelu sekä lisääntynyt työssäoppiminen tarkoittavat sitä, että tuen tarve lisääntyy ja tuen tarvitsee myös jalkautua yhä enemmän.

Yleisten ammatillisten oppilaitosten järjestämä ammatillinen perusopetus

Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus järjestetään joko samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa tai erityisopetuksen linjoilla. Erityisluokkien opiskelijamäärä on tavanomaista pienempi ja luokkaa opettaa yleensä erityisopettajakoulutuksen saanut opettaja.

Yleisissä ammattikouluissa opiskelee nykyisin huomattavan paljon erityisopiskelijoita suhteessa erityisoppilaitosten opiskelijoihin. (Teittinen 2019).

ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat vs. erityisopilaitosten opiskelijat

Erityisopetuksen linjat ovat pääsääntöisesti mukana yhteishaussa

Yhteishaku on järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti tiettyyn koulutukseen. Yhteishakujärjestelmiä on kaksi: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmä, jonka kautta haetaan ammatillisiin perustutkintoihin, päivälukioihin sekä osaan kansanopistojen linjoista sekä ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä, jossa haetaan ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin. Molemmat yhteishaut toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen.

Erityisammattikoulut

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle

  • tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä
  • edistää opiskelijan kuntoutumista
  • harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen elämään.

Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat samanlaajuisia ja lukuvuoden pituus on sama kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Kokonaiskoulutusaikaa voidaan pidentää, mikäli opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteisiin pääseminen samassa ajassa muiden kanssa tuottaa vaikeuksia. Vastaavasti opiskelijan aikaisempi ammattitaito ja koulutustaso voidaan ottaa huomioon koulutusaikaa lyhentämällä.

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutukseen voi hakeutua suoraan oppilaitoksiin lähetettävällä hakemuksella tai yhteydenotolla. Hakuohjeet saa kustakin oppilaitoksesta.

Lisätietoa 

Ammatillisen koulutuksen reformi (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015)

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (Opetushallitus 2018)

Erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija ammatillisessa koulutuksessa,
Mikkola, Tiina, Opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Luovi (diasarja luennosta Mielen supervoimat -seminaarissa, Oulu 2018)