Valmentava ja kuntouttava opetus

Ammatillinen erityisopetus

Henkilö voi saada erityisopetusta jos hän tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Opiskelun tueksi saa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

Opiskelu tapahtuu omissa erityisopetusryhmissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, jotka antavat erityisopetuksena järjestettävää ammatillista peruskoulutusta.

Opiskelu samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa

Vaikka henkilö tarvitsee opiskeluun erityistä tukea, hän voi hakea ja opiskella samoissa opetusryhmissä muiden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kanssa. Tällöin henkilö voi saada opntoihinsa erityistä tukea.

Ammatillinen koulutus kestää noin kolme vuotta, mutta opiskeluaikaa voidaan pidentää vuodella ja opintoja mukauttaa tarpeen mukaan.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat kuitenkin osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos hänellä on tähän riittävät valmiudet. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.

Valmentavan koulutuksen perusteet määräytyvät ammatillista peruskoulutusta koskevan lain 630/1998 (muutokset 787/2014 ja 246/2015) sekä Opetushallituksen määräyksen (6/011/2015) mukaan.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Koulutuksen tavoitteena on pääsääntöisesti muu opiskelijan jatkosuunnitelma kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään.

Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Jos opiskelija tarvitsee koulutuksen osana kuntoutuspalveluja, koulutuksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä lähiverkoston ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta moniammatillisesti ja monialaisesti.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet määräytyvät ammatillista peruskoulutusta koskevan lain 630/1998 (muutokset 787/2014 ja 246/2015) sekä Opetushallituksen määräyksen (6/011/2015) mukaan.

Erityisopetus kansanopistoissa

Monissa kansanopistoissa voi suorittaa opintoja myös erityisopetuksen ryhmissä. Tavoitteena on esimerkiksi tarjota opinnollista kuntoutusta, joka antaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen ja itseluottamuksen kehittymiseen.

Lisätietoa