Apu ja tuki koulunkäyntiin

Koulunkäynnin ohjaaja tai avustaja

Vammaisella tai erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus saada koulunkäynnin ohjaaja tai avustaja ja tulkitsemispalveluja, jos hän tarvitsee niitä koulunkäyntinsä tueksi.

Lapsen opetusmuotoa suunniteltaessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti myös avustajan sekä muut opetuksen tarvitsemat tukitoimet. Avustajan tarpeen arvioi useimmiten koulupsykologi, yhdessä lapsen opettajan ja vanhempien kanssa. Arvioita tehdään usein jo ennen koulun aloittamista, jos on tiedossa avustajan mahdollinen tarve.

Arvioita voidaan kuitenkin tehdä myös missä tahansa vaiheessa, jos tarvetta esiintyy.

Avustaja voi olla lapsen kanssa koulussa sekä tarvittaessa hoitaa aamu- ja iltapäivähoidon. Tällöin kustannukset jaetaan koulutoimen ja sosiaalitoimen kesken.

Opiskelun apuvälineet

Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus ja mahdollisuus saada tarvittaessa oppimisen tueksi tarvitsemiansa apuvälineitä.

Apuvälineitä on tarjolla vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin, oppimisen samoin kuin liikkumisen tueksi. Apuvälineet voivat olla hyvinkin henkilökohtaisesti räätälöityjä. Apuvälineet mahdollistavat oppilaan omatoimisuutta ja tukevat itsenäistymistä.

Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla kannattaa selvittää, mistä apuvälineistä olisi hänelle hyötyä ja mitä kautta niitä on mahdollista saada.

Opetustoimi on velvollinen järjestämään perusopetuksessa olevalle vammaiselle oppilaalle koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit.

Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineet sekä kommunikoinnin apuvälineet lainaa keskussairaala tai terveyskeskus.

Myös Kela voi järjestää opiskelun apuvälineitä.  Kela vastaa myös vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisestä.