Suunnittelutyö vaikeavammaisten kanssa

Vaikeammin vammaiset henkilöt eivät aina osaa pyytää tai vaatia itselleen tärkeitä asioita. Heillä ei myöskään välttämättä ole paljoakaan kokemuksia erilaisista asioista. Sen vuoksi heidän kanssaan on erityisen tärkeää tehdä elämänsuunnittelua.

Vaikeimmin vammaisten henkilöiden elämänsuunnittelun yhtenä tavoitteena voi olla kokemusmaailman rikastuttaminen ja uusien kokemusten tarjoaminen. Sitä kautta saadaan tietoa siitä, mistä he voisivat pitää ja mistä eivät.

Henkilöä tukeva verkosto (läheiset, ystävät ja lähityöntekijät) pohtivat yhdessä, mistä asioista henkilö pitää ja mitä hyvä elämä hänen kohdallaan voisi tarkoittaa. Mitä tiedetään yhdessä näistä asioista? Mitä ihminen itse voisi sanoa, jos pystyisi asiasta kertomaan? Mitä pitää selvittää? Myös vaikeammin vammainen henkilö voi osallistua työskentelyyn tavalla, joka tuntuu hänen kohdallaan mielekkäältä.

Paras arvaus ja kokeilu kannattaa

Aina ei voida tietää tarkasti, mitä vaikeammin vammainen henkilö asioista ajattelee. Tämä ei kuitenkaan ole syy olla tekemättä mitään. On yritettävä tehdä parhaita arvauksia ja kokeiltava asioita henkilön kanssa. Joskus se onnistuu, toisinaan ei.

Tärkeää on tarjota uusia kokemuksia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Vain kokeilemisen ja konkreettisten kokemusten myötä alkaa sekä ihmiselle itselleen että muille muodostua käsitystä siitä, mistä hän pitää ja mistä ei.

Kun jotakin uutta kokeillaan, on tärkeää seurata ja havainnoida tarkasti henkilön vastauksia. Nämä vastaukset voivat olla esimerkiksi ilmeitä, eleitä, äänteitä, ja ne saattavat olla hyvinkin pieniä. Esimerkiksi videoinnin avulla voidaan saada paljonkin tietoa siitä, oliko jokin asia miellyttävä kokemus vai ei.

Kun jotakin uutta on kokeiltu, kannattaa siitä jutella yhdessä. Mikä oli hyvää, mikä ei? Mitä olemme havainneet ja oppineet? Kun edistystä tapahtuu, pientäkin, sitä arvostetaan! Turhautumia tulee matkalla varmasti - toisinaan ei ehkä saada minkäänlaista vahvistusta kokeillulle asialle. Se ei kuitenkaan haittaa, seuraavaksi voidaan kokeilla jotakin muuta.

Lisätietoa 

Keinoja vuorovaikutukseen (www.papunet.net)