Alipaino

Yksinkertaisesti ajateltuna paino laskee, jos energiaa ei saada tarpeeseen nähden riittävästi eli energiankulutus on suurempaa kuin sen saanti.

Henkilö on alipainoinen, jos painoindeksi on alle 18,5. Jotkin pitkäaikaiset sairaudet tai syömishäiriö johtavat painon laskeutumiseen alle normaalipainon.

On hyvä kuitenkin tiedostaa painoindeksilukemaan vaikuttavat tekijät, ja erityisesti niillä henkilöillä, joilla on rakennepoikkeavuuksia tai CP-vamma, painoindeksilukema ei anna totuudenmukaista kuvaa painon tilasta tai ainakaan tarkoita sitä, että paino pitäisi saada nousemaan.

On nähty, että alipainoisuus on todennäköisempää monivammaisilla vaikeasti kehitysvammaisilla ihmisillä kuin muilla kehitysvammaisilla tai valtaväestöllä.

Erityisesti henkilöt, jotka eivät pysty liikkumaan tai ruokailemaan itse tai joilla on voimakkaita pakkoliikkeitä, ruuansulatusongelmia, nielemisvaikeuksia, oksentelua ja/tai pulauttelua, voivat olla alipainoisia. CP-vamma vaikuttaa usein vähentävästi lihasmassan määrään ja siksi voi johtaa alipainoon. Alipaino jää helposti huomaamatta ja sen vaikutukset voivat olla laajat ja pitkäkestoiset.

Alipainoisen henkilön kohdalla on erityisen tärkeää kartoittaa ravitsemustila ja vajaaravitsemusriski.

Päivityshistoria: Johanna Rintahaka 1.4.2017 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019

Lisätietoa 

Lähteet

  • Ravitsemushoito (pdf): Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010)