Paino ja painoindeksi

Painon tai painoindeksin mittaaminen ei aina anna yksistään luotettavaa kuvaa ravitsemustilasta. Paino ei kerro kehon rasva- ja lihaskudoksen keskinäistä suhdetta tai anna kuvaa turvotuksen määrästä. Siksi apuna voi ja lisänä voi käyttää esimerkiksi erilaisia ympärysmittoja tai digitaalisia kehonkoostumuksen mittareita.

Painoindeksi = Body mass index (BMI).

Painoindeksin avulla arvioidaan painon ja pituuden suhdetta yli 18-vuotiailla aikuisilla. Painoindeksissä paino jaetaan pituuden "neliöllä" (eli pituus x pituus). Esimerkiksi 60 kg painoisen ja 170 cm pitkän aikuisen painoindeksi lasketaan 60 kg/ (1,70 x 1,70).

Painoindeksin tulkinta aikuisväestössä (Taulukko 1):

BMI (kg/m2)

Tulkinta

Alle 16

Vaikea alipaino

Alle 20

Alipaino

20-24,9

Normaalipaino

Yli 25

Ylipaino

25-29,9

Lievä lihavuus

30-34,9

Merkittävä lihavuus

35-39,9

Vaikea lihavuus

40 tai yli

Sairaalloinen lihavuus

Painoindeksin tulkinta ikääntyneillä, yli 70-vuotiailla (Taulukko 2):

BMI (kg/m2)

Tulkinta

Alle 22

Vaikea alipaino

22-23,9

Alipaino

24-29

Normaalipaino

Yli 29

Ylipaino

Painon tai painoindeksin mittaaminen ei anna yksistään luotettavaa kuvaa ravitsemustilasta. Paino ei kerro kehon rasva- ja lihaskudoksen keskinäistä suhdetta tai anna kuvaa turvotuksen määrästä. Painoindeksin tulkinnassa tuleekin olla tarkkana.

Erityisesti henkilöillä, joilla on rakennepoikkeavuuksia, painoindeksi ei ole luotettava mittari. CP-vamma vaikuttaa usein vähentävästi lihasmassan määrään ja siksi antaa monesti matalan painoindeksilukeman. Joskus jo pituuden mittaaminen luotettavasti on vaikeaa ja siksi painoindeksilukema ei kerro koko totuutta. Siksi apuna voi ja lisänä voi käyttää esimerkiksi erilaisia ympärysmittoja tai digitaalisia kehonkoostumuksen mittareita.

Lasten painoindeksi (ISO-BMI)

Lasten ja nuorten painoindeksi (ISO-BMI) lasketaan eri kaavalla kuin aikuisen, sillä kehon mittasuhteet ja koostumus muuttuvat kasvun myötä. ISO-BMI-laskuri muuttaa lasten painoindeksin iänmukaisella kertoimella aikuista vastaavaksi, jolloin luku on paremmin vertailtavissa aikuisten painoindeksilukujen kanssa.

Lasten painoa suhteessa muihin samanikäisiin voidaan mitata myös pituuspainolla.

Ikä

Pituuspaino

Tulkinta

Alle kouluikäinen

10-20 %

Ylipaino

Alle kouluikäinen

yli 20 %

Lihava

Kouluikäinen

20-40 %

Ylipaino

Kouluikäinen

yli 40 %

Lihava

Tässä kuvassa on vaaka ja mittanauha

Päivityshistoria: Johanna Rintahaka 1.4.2017 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019

Lisätietoa 

Aiheesta muualla

Lähteet

  • BMI-taulukot: Ravitsemushoito (pdf): Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010)
  • Lasten ja nuorten lihavuus: Lääkärikirja Duodecim (2019), Pertti Mustajoki.