Työhönvalmentajalle

Monelle kehitysvammaiselle henkilölle työpaikan saaminen on yksi kaikkein suurimmista haaveista.

 • Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä. Valtaosa heistä on mukana esim. työ- tai päivätoiminnassa tai avotyötoiminnassa.
 • Palkkatyössä eli tavallisessa työsuhteessa työnantajaan heistä on vain 500-600 henkilöä.
 • Kehitysvammaliiton selvityksen mukaan noin 3000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä voisi sopivin mukautuksin ja riittävän tuen avulla työskennellä tavallisilla työpaikoilla.
 • Työhönvalmentajalla on keskeinen rooli työllistymishaaveen toteutumisessa ja työelämän tasa-arvon edistämisessä.
 • Tärkeimpiä työllistymisen mahdollistavia tekijöitä ovat tiedonsaanti ja riittävä tuki.

Infografiikka kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanteesta.

Mitä työvalmentajan toimenkuvaan kuuluu?

Työvalmentajien ammattikunta ja työnkuva on vielä suurelle yleisölle melko tuntematon.

Työvalmentajan tehtävänä on tukea niin työnhakijaa kuin työnantajaakin molempia osapuolia hyödyttävän työsuhteen syntymisessä, työn aloittamisessa ja työsuhteen jatkuvuuden varmistamisessa.

 • Yksi isoista haasteista kehitysvammaisen henkilön työvalmentajalla on se, että työnantajilla (niin kuin yhteiskunnassa yleisemminkin) ei ole vielä laajasti tietoa ja näkemystä siitä, että monet kehitysvammaiset ihmiset pystyisivät oikein tuettuina tekemään töitä "oikeilla työpaikoilla".

Suomessa on vielä suuria alueellisia eroja siinä, millaisia resursseja kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen avoimille työmarkkinoille voidaan tarjota. Kehitysvammaisten ihmisten oikeuteen saada tasa-arvoista kohtelua työelämässä on silti havahduttu. Kesäkuussa 2016 Suomessa ratifioitu YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus velvoittaa toimenpiteisiin, joilla turvataan vammaisille henkilöille mahdollisuudet tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Onnistuneiden esimerkkien ja hyvien kokemusten kautta tultaneen pääsemään tilanteeseen, jossa palkan maksamista hyvin tehdystä työstä pidetään itsestäänselvyytenä myös kehitysvammaisten ihmisten kohdalla.

Ohjeita työvalmentajalle

 • Tutustu valmennettavaasi ja kuuntele tarkalla korvalla sitä, mitä hän itse toivoo ja tavoittelee. Voit auttaa tavoitteiden löytämisessä ja tukea niiden toteuttamisessa, mutta toiveen ja motivaation tulee olla valmennettavan omia.
 • Selkokielisiä materiaaleja palkkatyöstä saa Verneri.netin selkosivuilta. Tutustu niihin yhdessä erityistä tukea tarvitsevan henkilön kanssa.
 • Luota valmennettavasi taitoihin ja kykyyn oppia uutta. Luottamuksesi ruokkii myös työnantajan luottamusta.
 • Anna valmennettavallesi vastuuta ja mahdollista se, että hänellä on oma, aktiivinen rooli työllistyjänä ja työntekijänä.
 • Ole realistinen ja rehellinen. On sekä valmennettavan että työnantajan etu, että odotukset ovat oikein mitoitettuja.
 • Luo luottamuksellinen ilmapiiri. On tärkeää, että niin työnantaja kuin työntekijäkin kokevat, että he voivat olla sinuun helposti yhteydessä - jo ennen kuin mahdolliset ongelmat kasvavat suuriksi.
 • Myös epäonnistumiset kuuluvat asiaan. Kokeilematta ei voi tietää, kohtaisivatko oikea työtehtävä ja oikea työntekijä tällä kertaa.
 • Huumori auttaa monessa tilanteessa.
 • Muista aina, kuinka arvokasta työtä teet. Jo yhdellä onnistuneella työllistymisellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia - ja suunnaton vaikutus yksilön elämään!

Työkaluja ja materiaaleja

Aula-työkodin Työelämän tuoreet tuulet -hankkeessa julkaistu Mahdollista!-opaskirjasarja tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi.

Lisätietoa 

Tekstilähde: Mahdollista!-opaskirjasarja.

Muita lähteitä: Vesala H., Klem S., Ahlstèn M. (2015) Kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanne 2013 – 2014 -tutkimus. Kehitysvammaliiton selvityksiä 9.