Ammattikorkeakouluopinnot

Moni sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto soveltuu kehitysvamma-alalle.

Kehitysvamma-alalla työskentelee esimerkiksi

 • sosionomeja
 • sairaanhoitajia
 • toimintaterapeutteja
 • kuntoutuksen ohjaajia.

Sosionomi voi erikoistua vammaistyöhön

Sosionomin opinnoissa voi suuntautua vammaistyöhön. Vammaistyöhön erikoistunut sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehitysvammaisten ihmisten palveluja. Hän työskentelee usein kehitysvammaisten ihmisten ohjaajana.

Ohjaaja voi vaikuttaa paljon oman työnsä sisältöön. Työssä saa käyttää luovia menetelmiä kuten musiikkia ja kuvataiteita. Työn sisältö vaihtelee myös sen mukaan, missä ohjaaja työskentelee. Ohjaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • päiväkodeissa
 • kouluissa
 • työ- ja toimintakeskuksissa
 • ryhmäkodeissa ja asuntoloissa.

Kehitysvammainen ihminen voi tarvita ohjaajan tukea esimerkiksi

 • omista asioista päättämiseen
 • ihmissuhteisiin
 • harrastuksiin.

Sosionomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää yleensä 3,5 vuotta. Vammaistyö opintojen osuus tutkinnosta vaihtelee oppilaitoksittain.

Lisätietoa