Opiskelemaan vammaisalalle

Työ kehitysvammaisten ihmisten kanssa on haastavaa, luovaa ja monipuolista.

Lievästi vammainen ihminen voi tarvita tukea esimerkiksi itsenäistymiseen, harrastuksiin ja työssäkäyntiin. Vaikeammin vammainen voi tarvita apua esimerkiksi kommunikointiin, ruokailuun ja liikkumiseen.

Oikenalainen tuki auttaa kehitysvammaista ihmistä elämään sellaista elämää, kuin hän itse haluaa.

Kehitysvammatyötä tehdään omalla persoonalla. Halu auttaa ja kiinnostus ihmisiin ovat hyviä lähtökohtia.

Lisäksi työntekijä tarvitsee tietoa kehitysvammaisten ihmisten erityistarpeista ja heille tarkoitetuista palveluista. Parhaat välineet kehitysvammatyöhön saa alan opinnoista.