Yrittäjäksi

Oman yrityksen perustaminen on vaihtoehto työllistää itse itsensä. Työntekijä voi muun työn ohellakin aloittaa ammatinharjoittajana eli yrittäjänä sivutoimisesti.

Lisätietoa 

Kirjallisuus

  • Yrityksen perustajan opas. Keskuskauppakamari.
  • Kauppinen, S. & Niskanen, T. (2005). Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa. Stakes.