Yliopisto-opinnot

Kehitysvamma-alalla työskentelee ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. Ylemmän tutkinnon suorittaneita työskentelee esimerkiksi sosiaalityöntekijöinä, laitosten ja yksiköiden johtajina sekä projekti- ja järjestötehtävissä.

Sosiaalityön opinnot

Sosiaalityön pääaineopinnot sisältävä korkeakoulututkinto (yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri) pätevöittää sosiaalityöntekijäksi.

Kehitysvamma-alalla sosiaalityöntekijä työskentelee usein kuntien vammaispalveluissa. Vammaispalvelujen tehtävä on lisätä kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Palvelujen tehtävä on vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita ja esteitä.

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä kehitysvammaisen ihmisen kanssa, millaista apua ja tukea asiakas tarvitsee. Sosiaalityöntekijä auttaa kehitysvammaista ihmistä saamaan tarvittavat palvelut. Kehitysvammainen ihminen voi tarvita tukea esimerkiksi asumiseen, työssäkäyntiin ja harrastuksiin.

Vammaistutkimuksen opinnot

Yhteiskunnallisessa vammaistutkimuksessa vammaisuutta tarkastellaan yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja poliittisena ilmiönä. Vammaistutkimuksen näkökulma eroaa perinteisestä lääketieteellisestä näkökulmasta, joka keskittyy yksilön vammojen tunnistamiseen ja toimintakyvyn lisäämiseen.

Helsingin yliopiston pääaineopiskelijat voivat suorittaa vammaistutkimuksen sivuainekokonaisuuden. Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

Lisätietoa