Useimmin kysyttyjä kysymyksiä vammaisalasta

Tällä sivulla esitellään kysymyksiä ja vastauksia vammaisalasta. Kysymyksiin ovat vastanneet vammaisalalla työskentelevät ammattilaiset.

Minkälaista vammaistyö on?

- Työkenttä on valtavan laaja. Voit valita esimerkiksi hoivatyön, hoitotyön tai ohjaavan työn. Löytyy pitkää koulutusta tai joihinkin töihin voi päästä myös ilman koulutusta. Palkka- ja vastuutasoja on monenlaisia.

- Välillä kuin kävelyä aurinkoisella säällä ja välillä kuin kävelyä kaatosateessa. Välillä kivutaan jyrkkää mäkeä ylöspäin ja kieritään sieltä alas. Kaadutaan ja noustaan takaisin ylös. Vammaistyö on siis todella monipuolista, erittäin kiinnostavaa, mukaansa tempaavaa, värikästä, haastavaa ja maailman parasta.

Millaisen koulutuksen vammaistyöhön tarvitsee?

- Lähihoitaja, sosionomi, sairaanhoitaja tai esimerkiksi henkilökohtainen avustaja. Erilaisia erikoisammattitutkintoja löytyy myös; kuten vammaistyö, työvalmennus ja niin edelleen. Vammaisalalla työskentelee myös kehitysvammaistenhoitajia, kehitysvammaistenohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalikasvattajia, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja ja niin edelleen.

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä määrittää monissa paikoissa koulutusvaatimuksen. Esimerkiksi vapaa-ajan kerhojen ohjausta voi tehdä ilman koulutusta.

Minkälaista on hallinnollinen puoli vammaistyössä?

- Toiminnan suunnittelu, verkostoiden kanssa yhteydenpitoa, työvuorosuunnittelua, budjetin seurantaa, tapahtumien järjestämistä, yhteistyön solmimista, toiminnan kehittämistä ja projektityötä. Joitakin näistä asioista voi tehdä vammaisen henkilön kanssa yhdessä.

- Päivittäiskirjauksien laatimista, henkilökohtaisten suunnitelmien sekä tavoitteiden laatimista, seurantaa sekä päivittämistä. Vaikka hallinnolliset tehtävät saattavat tuntua lisätyöltä, ne parhaimmillaan tukevat asiakkaita tavoitteissa ja tämän saamissa palveluissa. Ne auttavat myös tiedonkulussa ja palveluiden saamisessa.

Millaiset asiat voivat vammaistyössä yllättää?

- Yllättäviä asioita tulee niin usein, että ne eivät edes enää yllätä. Jokainen päivä on erilainen ja jo suunniteltu voi muuttua yllättäen ja tämä pitää työn mielekkäänä.

Millaisille henkilöille vammaistyö sopii?

- Tulee toimeen ihmisten kanssa, kyky heittäytyä, hyvät sosiaaliset taidot, avoin mieli kaikelle, joka ei ole itselle tuttua.

- Osaa kuunnella ja kuunnella ihmistä ja tämän tahtoa. Kiinnostus tasavertaisesta kohtaamisesta. Halu edistää osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Valmius siihen, että jokainen päivä on erilainen, ihmisyyttä ja sen kirjoa täynnä olevaa.

Mitä taitoja vammaistyötä tekevällä on hyvä olla?

- Osaa pitää vaitiolovelvollisuuden ja keskustella. Mutta myös olla hiljaa ja olla kärsivällinen. Ei puutu asiakkaan oman elämän ratkaisuihin, vaikka ne eivät itsestään tuntuisi parhailta mahdollisilta.

- Suvaitsevaisuus sekä sallivuus.

- Omatoimisuus; esimerkiksi ottaa selvää alan muuttuvista asioista. Esimerkiksi Kehitysvammaliitto tarjoaa ajankohtaisia koulutuksia joka vuosi.

- Palvelualttius sekä ymmärrys siitä, että työntekijä tekee jokaisen asiakkaan kanssa tehtävät asiakkaan toiveiden mukaan. Muutoksia saa ehdottaa, mutta joillekin asiakkaille se ei ole sopivaa.

- Perustaidot kodinhoidosta on hyvä omata.

Millä ammattinimikkeillä voi työskennellä kehitysvammaisten ihmisten kanssa?

- Eri sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ohjaus- ja kasvatusalojen eri ammattinimikkeillä.

- Henkilökohtainen avustaja; voi olla töissä julkisella- tai yksityisellä puolella sekä erilaisissa firmoissa.

Kuinka alalle pääsee tutustumaan/töihin?

- Opiskelut, henkilökohtaisen avustajan työt, vapaaehtoistyö, kaveritoiminta, vapaa-ajan kerhot, työkokeilu. Työhön hakiessa tulee selvittää, vaatiiko työ pohjakoulutuksen. Esimerkiksi vapaa-ajan kerhon ohjaus ei välttämättä tätä vaadi.

- Työharjoittelut; hyviä harjoittelupaikkoja on paljon.

Miksi kannattaa valita vammaistyö?

- Alaa kannattaa kokeilla, mikäli harkitsee hoitoalaa. Esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan työ muistuttaa tavallista kotitalouden arkea ja elämää kotona ja kodin ulkopuolella, minne tahansa menettekin avustettavan kanssa yhdessä.

Millaiset etenemismahdollisuudet vammaistyössä on?

- Monenlaisia, sillä alan sisällä on erilaisia lyhyempiä kurssi- sekä koulutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi lähiesihenkilön tutkinto.