Täydennyskoulutus

Tuttuun työhön saa uutta potkua täydennyskoulutuksista. Sosiaali- ja terveysalalla työntekijällä on oikeus osallistua työnantajan maksamaan täydennyskoulutukseen 3-10 päivänä vuodessa. Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta osallistua koulutuksiin.

Täydennyskoulutuksena voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisia tutkintoja.

Sosiaalihuollossa täydennyskoulutus on sosiaalihuollon henkilöstölle suunnattua koulutusta, joka tähtää työssä tarvittavan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Täydennyskoulutus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Henkilöstöllä tarkoitetaan koko sosiaalihuollon tehtäväalueella toimivaa henkilöstöä. Työnantajan tulee hyväksyä koulutus ja sen tulee liittyä työtehtäviin.

Täydennyskoulutus tukee sosiaalihuollon tehtäväalueella toimivan henkilöstön ammatillista työtä ja sosiaalihuollon toiminnan kehittämistä. Mukaan luetaan sekä vakituiset että määräaikaisissa tehtävissä toimivat työntekijät.

Koulutus on suunnitelmallista toimintaa, joka pohjautuu henkilöstön osaamisen arviointiin ja sitä voidaan seurata ja sen vaikuttavuutta arvioida.

Täydennyskoulutuksen piiriin eivät kuulu työnohjaus tai uuden työntekijän perehdyttäminen. Sen ulkopuolelle rajautuvat myös työhön liittyvät kokoukset sekä alle puolen päivän mittaiset koulutustilaisuudet, elleivät ne ole osa laajempaa täydennyskoulutuskokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta tarjoavat esimerkiksi

  • vammaisjärjestöt
  • ammattioppilaitokset
  • ammattikorkeakoulut
  • avoin yliopisto.
Lisätietoa