Ei mikään suojatyöpaikka

Marika Kukkohovi on tähän saakka työskennellyt hoivatyössä avotyösuhteessa, mutta päätti rohkeasti vaihtaa alaa, kun hänelle tarjottiin oikeaa työsuhdetta oikealla palkalla.

Marika Kukkohovi istuu keskittyneenä tietokoneen ääressä. Hän työskentelee kiinteistösihteerinä Isännöintitoimisto Primanto Oy:n palveluksessa Oulun keskustassa. Toista viikkoa uudessa työpaikassaan työskentelevällä Marikalla on vielä paljon oppimista, ennen kuin kaikki työtehtävät alkavat sujua rutiinilla. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa eri taloyhtiöiden taloushallintoon liittyviä avustavia tehtäviä, tietojen tallennusta tietokoneelle, monistusta, mapitusta sekä postitusta. Ennen Marikaa nämä tehtävät hoiti yrityksen toimitusjohtaja Erkki Kauvanto muiden töidensä ohella. Eritoten tuhansien asiakaskirjeiden postitus vei toisinaan toimitusjohtajan kiireistä työaikaa iltamyöhään asti.

Kauvanto kertoo kiinnostuneensa ajatuksesta palkata yrityksensä palvelukseen kehitysvammainen henkilö Yhteisvastuukeräystoimiston lähettämä kirjeen innoittamana. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on kehitysvammaisten henkilöiden työllistyminen oikeisiin työsuhteisiin ja tässä tarkoituksessa Yhteisvastuukeräystoimisto lähetti yhteensä 4000 kirjettä eri yrityksiin ympäri Suomea. Oulun seudulle näitä kirjeitä postitettiin 400 kappaletta ja yksi kirjeen saajista oli Erkki Kauvanto.

Kunnon palkka on tärkeä

Erkki Kauvannon omassa lähipiirissä on kehitysvammainen perheenjäsen, joten ajatus kehitysvammaisen työntekijän palkkaamisesta oli hänelle kenties hieman tavallista helpompaa. ”

"Ajattelin, että tässä olisi mahdollisuus saada töihin sellainen henkilö, joka on todella sitoutunut ja haluaa tehdä töitä. Minulla on kokemusta myös ei-kehitysvammaisista ihmisistä työntekijöinä, ja monesti heillä ei välttämättä ole samanlaista kiinnostusta työntekoon. Ajattelin, että miksi ei annettaisi mahdollisuutta kehitysvammaiselle työntekijälle, sillä työnteko on tervehdyttävää kenelle hyvänsä. Myös se, että työstä saa kunnon palkkaa on tärkeää"”, Erkki Kauvanto sanoo. ”

"Marikalla on aivan normaali työehtosopimuksen mukainen palkkaus ja neljän kuukauden pituinen koeaika, sillä tämä ei ole mikään suojatyöpaikka, vaan pelaamme oikeilla työelämän pelisäännöillä”", Kauvanto jatkaa.

Jos kaikki sujuu hyvin, Marikan työpaikka vakinaistetaan ja ainakin tähän saakka työtehtävät ovat pientä alkukankeutta lukuun ottamatta luonnistuneet mallikkaasti. ”

"Pienet vaikeudet alussa ovat täysin ymmärrettäviä, sillä Marika on tullut tälle alalle aivan toisenlaisista tehtävistä"”, muistuttaa Kauvanto.

Työnantaja tarjosi töitä

Työhönvalmentaja Lea Nikula Nuorten Ystävät ry:stä kertoo, hämmästyneensä iloisesti, kun Erkki Kauvanto otti häneen yhteyttä.

"”Tämä on ensimmäinen kerta, kun työnantaja soitti ja tarjosi työtä. Yleensä me työhönvalmentajat joudumme etsimään asiakkaillemme töitä, mutta nyt meidän piti löytää työhön sopiva ihminen. Tunnen Marika Kukkohovin jo seitsemän vuoden takaa ja tiedän, että hän on jo pitkään haaveillut pääsevänsä oikeaan työhön."”

Marikalla on ollut paljon opettelemista ensimmäisinä päivinä uudessa työpaikassaan ja Lea Nikula on auttanut häntä pääsemään alkuun työtehtävien omaksumisessa. Myöhemmin, kun työtehtävät alkavat sujua rutiinilla, myös avuntarve vähenee. Marika itse on enemmän kuin tyytyväinen uuteen työhönsä, eikä vähiten siksi, että nyt hänelle maksetaan palkkaa tehdystä työstä. Hän työskentelee neljänä päivänä viikossa yhteensä 20 tuntia. Palkan lisäksi Marikalla on myös eläke. Hänen tuntipalkkansa on hieman suurempi kuin alan työehtosopimuksen mukainen minimipalkka. Ennen nykyistä työtään Marika Kukkohovi työskenteli avotyösuhteessa vanhusten hoitokodissa viisi päivää viikossa, kuusi tuntia päivässä, käytännössä lähes ilmaiseksi. ”

"Avotyössä ollessani sain palkkaa niin vähän, että täällä ansaitsen kahdessa viikossa sen mitä avotyössä kahdessa kuukaudessa. Myöskään loma-ajoilta tai sairasloma-ajalta ei avotyössä saa minkäänlaista korvausta. Kerran olin sairaslomalla kolme viikkoa leikkauksen takia, enkä saanut siltä ajalta yhtään palkkaa"”, kertoo Marika.

Pohjoisen tilanteessa ei kehumista

Nuorten Ystävät ry on eräs tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen toimijoista. Yhdistyksellä oli jo entuudestaan käynnissä oleva työllistämisprojekti, jonka palveluksessa työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä. Yhteisvastuukeräyksestä saaduilla tuloilla tähän projektiin on tarkoitus palkata kaksi henkeä lisää. Tehtävää tällä saralla riittää yllin kyllin, sillä toistaiseksi kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä oikeisiin työsuhteisiin on Nikulan mukaan jarruttanut sekä työnantajien että myös kehitysvamma- alalla työskentelevien työntekijöiden asenteet, joiden muuttaminen on todella kovan työn takana.

"”Kun olemme saaneet Yhteisvastuukeräyksestä rahoitusta, ryhdymme yhteistyöhön kaupungin ja lähikuntien sekä kehitysvammahuollon kanssa ja pyrimme selvittämään, kuinka paljon tällä hetkellä on sellaisia henkilöitä avotyössä, jotka voisivat työllistyä oikeaan palkkatyöhön. Olemme arvioineet, että rahoitusta tähän työhön riittäisi ainakin kaksi vuotta"”, Nikula kertoo.

Tällä hetkellä kehitysvammaisten työllistyminen tuettuihin työpaikkoihin on varsin surkeassa jamassa. Esimerkiksi Oulun kaupungin alueella on 80 ihmistä avotyössä. Sen sijaan oikeassa palkkatyössä on ainoastaan kolme kehitysvammaista henkilöä.

Julkisuus auttaa

Lea Nikula toteaa, että kehitysvammaisten henkilöiden työllistymishankkeeseen tarvitaan myös muiden alalla työskentelevien henkilöiden apua. ”

"Kun Marika aloitti työt Primanto Oy:ssä, Kaleva-lehti kirjoitti hänestä jutun. Sen julkaisemisen jälkeen useamman lähikunnan kehitysvammapuolen työntekijät ottivat minuun yhteyttä ja tarjosivat omia avotyössä olevia asiakkaitaan projektimme työllistettäväksi. Kuitenkin meillä kaikilla kolmella projektissa mukana olevalla työntekijällä on tällä hetkellä yhteensä yli 20 asiakasta, joten emme tässä vaiheessa pysty ottamaan juurikaan uusia asiakkaita, ennen kuin nykyisillä asiakkailla alkavat työt sujua. Tämä on kuitenkin selvä merkki siitä, että asenteet ovat muuttumassa ja aika on otollinen kehitysvammaisten työllistymiseen tuettuihin työsuhteisiin.”"

Teksti: Toimittaja Eeva Grönstrand. Julkaistu alun perin Ketju-lehden numerossa 2/2008.