Itsemäärääminen ja turvallisuus: Vaaka-työväline

 Arjessa puntaroidaan jatkuvasti ihmisen oman päätäntävallan ja turvallisuus- ja terveysnäkökulmien välistä tasapainoa. Olennaista tämän tasapainon etsimisessä on tehdä näkyväksi sekä ihmiselle itselleen tärkeät asiat että hänen kannaltaan tärkeät asiat.

Tasapaino

Ihmiselle itselleen tärkeät asiat ovat hänen itsensä esiin tuomia tai vaikeammin vammaisen henkilön ollessa kyseessä lähipiirin ja henkilön hyvin tuntevien tekemiä havaintoja siitä, mistä ihminen pitää tai mikä näyttäisi olevan hänelle elämässä tärkeää. Nämä ovat ihmisen omia valintoja, hänen näköiseensä elämäntapaan liittyviä asioita. Ihmiselle itselleen voisi olla tärkeää esimerkiksi se, että hän pitää todella paljon virvoitusjuomista ja voi juoda niitä niin paljon kuin haluaa.

Ihmisen kannalta tärkeät asiat puolestaan ovat niitä asioita, jotka ovat ehdottoman tärkeitä hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta. Nämä asiat ovat niitä, jotka arjessa on otettava huomioon, ettei ihmisen terveys vaarannu tai ettei hän joudu jollain muulla tavalla vaaraan. Ihmisen kannalta tärkeä asia voisi olla se, että hän ei diabeetikkona juo liikaa virvoitusjuomia.

Ihmiselle itselleen tärkeät asiat voivat joskus olla ristiriidassa hänen terveyteensä ja turvallisuuteensa liittyvien asioiden kanssa. Molemmat näkökulmat on kuitenkin tärkeää nostaa tarkasteluun rinnakkain. Kun molemmat näkökulmat on pohdittu ja tehty näkyväksi, lähdetään etsimään ratkaisuja niihin asioihin, jotka näyttäisivät edellyttävän erityistä pohdintaa, jotta itsemääräämisen ja terveyden ja turvallisuuden välinen tasapaino toteutuu.

Näkökulmien rinnakkain tarkastelu voi avata muille ihmisille sitä, mitkä asiat ja millaiset valinnat henkilön itsensä mielestä ovat hänelle elämässä tärkeitä ja miksi. Henkilöä itseään tarkastelu voi auttaa ymmärtämään, millaiset asiat ovat tärkeitä hänen terveydelleen ja turvallisuudelleen ja mistä asioista hänen ympärillään olevat ihmiset ehkä ovat huolissaan ja miksi.

Lisätietoa 

Esimerkkejä: