Muutosten tekeminen: Polku-työväline

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on paitsi tiedonkeruuta, myös sitoutumista tarvittavien muutosten tekemiseen ja ratkaisujen etsimiseen.

Polku-työväline tarjoaa apua tilanteeseen, jossa haetaan muutosta johonkin tilanteeseen. Polku-väline auttaa erityisesti tilanteissa, joissa lopulliseen päämäärään pääseminen edellyttää etenemistä pienin askelin.

Teemme muutoksia arjessa

Mitään asioita ei tehdä ilman henkilöä itseään. Vaikeammin vammaisten kanssa työskenneltäessä mukaan tarvitaan omaisia ja henkilökuntaa - ihmisiä, jotka tuntevat henkilön ja hänen arkensa hyvin.

  • Yhden sivun esittely kokoaa yhteen olennaisimmat tiedot.
  • Toimii / ei toimi -väline auttaa tarkastelemaan arjessa jo toimivia asioita sekä niitä, jotka eivät toimi ja tuottavat harmia tai ongelmia.
  • Toimintasuunnitelmalla ja Polku-välineellä tähdätään muutokseen. Muutosten tarve voi lähteä toimii - ei toimi -välineen tuomista pohdinnoista tai unelmien karttojen työstämisestä. Toimintasuunnitelmasta selviää, mistä on kyse, kuka auttaa asiassa ja millä aikataululla asiassa edetään.