Tiedon kokoaminen: Yhden sivun esittely

Yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta kertyy matkan varrella paljon tietoa. Tietoa voidaan koostaa esimerkiksi yhden sivun esittelyn muotoon.

Yhden sivun esittely

Tiiviin yhden sivun esittelyn avulla muut ihmiset henkilön ympärillä saavat nopeasti käsityksen siitä, kuka henkilö on ja mikä hänelle on tärkeää. Tämä voi hyödyttää esimerkiksi työvuoroon tulevia sijaisia. Yhden sivun esittelyn pohjalta voidaan myös tarkastella esimerkiksi sitä, saako henkilö tukea siihen, että hänelle tärkeät asiat toteutuvat arjessa, ja millä tavalla henkilö haluaa itseään tuettavan.

Yhden sivun esittelyyn tiivistyy kaikkein olennaisin tieto:

  • hyviä asioita henkilöstä, taitoja, vahvuuksia, piirteitä, joita muut hänessä arvostavat
  • henkilölle tärkeät asiat, ihmiset, tekemiset, paikat jne.
  • olennaisimmat asiat henkilön tukemisen näkökulmasta

Yhden sivun esittelyyn voidaan lisätä myös se, minkä asian henkilö haluaa seuraavaksi toteuttaa tai mihin asiaan tarttua. Yhden sivun esittelyä tehtäessä on tärkeää muistaa, että tarkoituksena on löytää henkilölle itselleen tärkeät asiat, ei muiden mielestä hänelle tärkeitä asioita.

Esittelyä koostettaessa on syytä välttää liian ympäripyöreitä tai tulkinnanvaraisia ilmaisuja. Esimerkiksi tärkeisiin asioihin kirjattuna sana "yksityisyys" ei vielä kerro, mitä se tarkoittaa juuri kyseisen henkilön kohdalla.