Tukitoimien suunnittelu: Tukiprofiili

Yksilöllinen elämänsuunnittelu tuottaa uutta tietoa henkilöstä, usein myös siitä tutusta ihmisestä. Tavoitteena on oppia tuntemaan henkilö entistä paremmin sekä oppia tukemaan häntä juuri hänelle sopivalla tavalla.

Yksilöllisen elämänsuunnittelun yhtenä tavoitteena on tehdä henkilön saamasta tuesta henkilön itsensä näköistä. Millä tavoin henkilö haluaa, että häntä tuetaan? Mihin aikaan päivästä, millä tavoin ja missä järjestyksessä tietyt asiat tapahtuvat? Jos henkilö on vaikeavammainen, miten varmistamme, että autamme ja tuemme häntä samalla tavoin?

Teemme tuesta johdonmukaista

 • Yhden sivun esittely kokoaa elämänsuunnittelun myötä kertyvää tietoa.
 • Näin kommunikoin -väline auttaa ymmärtämään henkilöä.
  • Mitä (haastavaa) tapahtuu, missä ja milloin tapahtuu?
  • Mitä henkilö tilanteessa tekee tai sanoo?
  • Mitä ajattelemme hänen sillä tarkoittavan?
  • Mitä meidän olisi hyvä tilanteessa tehdä?
 • Missä tarvitsen tukea? Miten haluan, että minua tuetaan? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa.
 • Tue minua näin -tukiprofiili on kooste, johon on kirjattu ne asiat, jotka ovat tärkeitä henkilöä tuettaessa. Tukiprofiili ohjaa kaikkia toimimaan henkilön kanssa samalla tavalla, johdonmukaisesti.

Tukiprofiili on henkilökunnan työväline

Tukiprofiili on henkilökunnan yhteinen työväline, jonka avulla henkilö saa sellaista tukea kuin tarvitsee. Se auttaa myös henkilökunnan jäseniä ja sijaisiakin toimimaan johdonmukaisesti tuettaessa tiettyä ihmistä.

Tukiprofiiliin kirjataan asioita, jotka ovat juuri tuettavan ihmisen kohdalla tärkeitä. Ne voivat liittyä esimerkiksi arkisiin tapoihin ja rutiineihin. Jollekin ihmiselle voi olla tärkeää saada tehdä aamutoimet tietyssä järjestyksessä aina samalla tavalla, ja jollekin toiselle on tärkeää saada soittaa rakkaalle juuri tiettynä kellonlyömänä.

Toisaalta erityisesti vaikeavammaisten kohdalla, jos he eivät osaa itse ilmaista asiaa, erilaiset hoitokäytäntöihin liittyvät merkinnät voivat olla tärkeitä. Tukiprofiiliin siis kirjataan, miten henkilökunta toimii tietyissä tilanteissa. Tukiprofiili kirjoitetaan minä-muotoon. Esimerkiksi näin: "Lähtiessäni ulos auta minua solmimaan kengännauhat ja laittamaan vetoketju kiinni."

Hyvä tukiprofiili

 • On tiivis. Siihen on poimittu oleelliset asiat. Se, mikä on oleellista, on yksilöllistä.
 • Antaa kuvan henkilölle itselleen tärkeistä asioista sekä henkilön kannalta tärkeistä asioista.
 • Huomioi henkilön koko persoonan ja hänen mahdollisuutensa.
 • Lopputuloksesta näkyy, että henkilö itse on ollut aktiivisesti mukana työstämässä omaa tukiprofiiliaan.
 • On henkilön itsensä mielestä hyvä ja kertoo hänen kannaltaan olennaiset asiat.
 • Ei sammaloidu. Tukiprofiilia kehitetään ja siihen tehdään muutoksia arjessa jatkuvasti.