Ohjeet työnhakuryhmän perustamiseksi kehitysvammaisille henkilöille

Kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen tueksi työ- ja päivätoiminnassa on suositeltavaa toteuttaa työnhakuryhmiä. Tällä sivulla esitellään Kehitysvammaliiton työllisyysprojekteissa kehitetyn ja pilotoidun kehitysvammaisille ihmisille soveltuvan työnhakuryhmän malli.

Sivun materiaaleja voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai soveltaa niitä vapaasti organisaation tarpeen ja tilanteen mukaan.

Työnhakuryhmän voi toteuttaa esimerkiksi Aula-työkodin viiden päivän Työhönvalmennuksen tiiviskurssi -mallilla (pdf).

Mikä on työnhakuryhmä?

Työhakuryhmässä tutustutaan työelämään, työpaikkoihin, työn hakemiseen ja työllistymisen tukipalveluihin. Ryhmäläisten kanssa käydään TE-toimistossa, tehdään työpaikkavierailuja ja valmistetaan työunelmakartat, ansioluettelot ja portfoliot.

 • Ryhmien sisältö on jaettu neljään teemaan.
 • Ryhmätapaamisten määrä ja tiheys kannattaa suunnitella ryhmäläisten tarpeiden pohjalta. Esimerkiksi kahdeksan tapaamista viikon välein niin, että kaikki neljä teemaa ehditään käydä läpi.

1. Tutustuminen muihin ryhmäläisiin ja aiheeseen

Ensimmäisen teeman sisällöt löydät PowerPoint-tiedostoista. Voit muokata tiedostoja oman tarpeesi mukaan.

Materiaalit asian käsittelyn tueksi:

Oppaina voi käyttää lisäksi tai vaihtoehtoisesti myös seuraavia:

2. Työunelmakartat apuna mieluisan ja sopivan työn löytämiseen

Toisen teeman sisällöt:

 • Työstetään ryhmäläisten työunelmakarttoja.
 • Katsotaan videoita työllistymistarinoista tai kutsutaan paikallisia työllistyneitä henkilöitä kertomaan omia tarinoitaan.
 • Ohjaajat etsivät unelmiin sopivia mahdollisia työllistymispaikkoja paikkakunnalla.
 • Unelmiin sopivien työpaikkojen esittely. Mahdollisesti vierailija työpaikalta.
 • Suunnitellaan kaikille yksi työpaikkavierailu, joka toteutetaan ennen seuraavaa tapaamista yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Vierailun aikana otetaan valokuvia tai videoita.
 • Suunnitellaan ja harjoitellaan valokuvaamista/videointia.

Materiaali asian käsittelyn tueksi:

3. Työpaikkojen etsiminen

Kolmannen teeman sisällöt:

 • Ryhmäläiset esittelevät toisilleen työpaikkavierailulla tehtyjä muistiinpanoja (kuten valokuvia) tai kertovat ajatuksiaan työpaikasta sekä keskustelevat yhdessä kokemuksistaan.
 • Paikallisten työllistymisen tukipalveluiden vierailu ryhmässä. Vierailut voivat tulla mahdollisesti paikallisesta TE-toimistosta, ohjaamosta tai vammaispalveluiden työllistymisen tukipalveluista. Aiheena voi olla esimerkiksi: millaista tukea työllistymiseen on mahdollista hakea ja saada omalla kotipaikkakunnalla?
 • Tehtävä jokaiselle ryhmäläiselle: tutustumiskäynti paikallisessa TE-toimistossa. Tutustutaan TE-toimiston palveluihin ja tiedustellaan mahdollisuuksia käynnistää oma työnhaku.

Materiaalit asian käsittelyn tueksi:

4. Tehdään työhakemus, ansioluettelo ja portfolio

Neljännen teeman sisällöt:

 • Keskustellaan kokemuksista TE-toimiston yhteistyön käynnistymisestä. Jos ryhmässä on käyty vierailulla TE-toimistossa: millaisia kokemuksia saitte vierailusta?
 • Ryhdytään valmistelemaan työpaikkojen hakemista. Diaesityksessä esitellään mikä on työhakemus, ansioluettelo ja portfolio. Diaesityksessä esitellään myös videoitu työhakemus.
 • Oman esittelyn ja ansioluettelon voi tehdä myös puhelimella Jopijelppari-sovelluksella (kvps.fi).

Materiaalit asian käsittelyn tueksi:

Lisätietoa 

Voit kysyä lisätietoja työhakuryhmän perustamisesta:

Simo Klem
Työllisyysasiantuntija
Kehitysvammaliitto
simo.klem(ät)kvl.fi
p. 040 905 1837