Aarskogin oireyhtymä

Aarskogin oireyhtymälle on tyypillistä mm. lyhytkasvuisuus ja etäällä toisistaan olevat silmät. Oireyhtymään voi liittyä myös oppimisvaikeuksia ja kehitysvammaisuutta.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali