Dysfasia, kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus ilmenee kielen ja/tai puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen kehityksen poikkeavuutena tai viivästymisenä.

Ilmenemismuodot ja vaikeusaste vaihtelevat lasten kesken ja myös samalla lapsella kielen kehityksen eri vaiheissa. Osalla lapsista saattaa olla kielen ja sen käytön jonkinasteista vaikeutta myös aikuisiässä.

Kielellinen erityisvaikeus on varsinkin aikaisemmin tunnettu dysfasiana.

Lisätietoa 

Aivoliitto (www.aivoliitto.fi)

Käypä hoito -suositus (www.kaypahoito.fi)