Robertsonin (13;14) translokaatio

Robertsonin kromosomitranslokaatio on kromosomipoikkeavuus, jonka kantaja on terve, mutta kantajan lapselle voi aiheutua esimerkiksi 13-trisomiaa.

Lisätietoa