CHARGE-oireyhtymä

CHARGE-oireyhtymälle tyypillisiin piirteisiin lukeutuvat mm. elimien rakennepoikkeavuudet. Silmän rakenteen puutosalueet, nenänielun ahtaus ja korvan rakennepoikkeavuudet ovat tavallisia.

Oireyhtymään voi kytkeytyä myös kehitysvammaisuutta, mutta osalla henkilöistä on vain lieviä oppimisvaikeuksia tai lähes normaali oppimiskyky.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali