Hypoksia, Asfyksia, RDS-tauti

Hypoksialla tarkoitetaan hapenpuutetta. Sikiöaikainen hapenpuute (ja suurentunut hiilidioksidipitoisuus) voivat johtaa asfyksiaan, jossa lapsen syntymän jälkeen voi esiintyä hengitys- ja verenkiertoelimistön häiriöitä.

Vakava asfyksia voi aiheuttaa mm. aivovaurioita, CP-vammaisuutta, kehitysvammaisuutta ja epilepsiaa.

Hapenpuute voi johtua myös vastasyntyneen keuhkojen kypsymättöyydestä. Keskosina syntyvillä on tavallista suurempi riski sairastua RDS-tautiin (Respiratory Distress Syndrome), joka voi johtaa erilaisiin neurologisiin vaurioihin.