Tuberoosiskleroosi

Tuberoosiskleroosille ovat tavallisia eri elimissä sijaitsevat hyvänlaatuiset kasvaimet. Oireyhtymään voi liittyä mm. oppimisvaikeuksia, epilepsiaa ja kehitysvammaisuutta.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali