Kehitysvammaisten ihmisten asumisen toiveita

Kehitysvammaiset ihmiset haluavat asua mahdollisimman tavallisesti mahdollisimman tavallisella asuinalueella. Oma koti on tärkeä: Se voi olla omakoti-, rivi- tai kerrostalo. Omassa kodissa halutaan asua joko yksin tai itse valitun kumppanin (esim. ystävä, puoliso) kanssa.

Osa kehitysvammaisista ihmisistä haluaa asua myös ryhmässä. Jos asuminen on ryhmämuotoista, asumisessa pidetään usein tärkeänä, että voi itse valita asuintoverinsa ja että asuinryhmä on pieni.

Koti koetaan yksityisenä paikkana, jossa on mahdollisuus tehdä itselle merkityksellisiä asioita. Mahdollisuudet yhteisiin kokoontumisiin sekä yhdessä harrastamiseen ovat myös tärkeitä, mutta nämä toiminnot sijoitetaan luontevasti esim. asuinalueen korttelitaloihin.

Tärkeiksi koettuja asioita asumisessa ovat mm.

  • asunnon sijainti
  • asuinalueen tarjoamat mahdollisuudet
  • vapaa-aika ja siihen liittyvät mahdollisuudet
  • mahdollisuudet tehdä työtä tai osallistua päivisin johonkin muuhun itselle mielekkääseen toimintaan
  • mahdollisuudet ylläpitää ja solmia ihmissuhteita.

Lue myös: Tarinoita asumisesta