Muuttovalmennus

Muuttaminen on iso asia, johon liittyy sekä käytännöllisiä että tunne-elämän haasteita. Muuton myötä muuttuvat päivittäiset toiminnot ja ympäristö sekä osin myös ihmissuhteet.

Muuttovalmennus on nimensä mukaisesti elämänmuutokseen valmentamista ja sen pehmentämistä. Muuttajan itsensä lisäksi muuttovalmennuksessa on hyvä olla mukana myös hänen läheistensä sekä muiden henkilöiden, jotka ovat olleet tukemassa häntä aiemmin tai jotka tulevat olemaan tukena uudessa ympäristössä.

Muuttovalmennus auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään muuttoon liittyviä tunteita ja antaa tietoa käytännön asioista.

Muuttoon valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen muuttoa. Muuttovalmennuksen kesto riippuu kunkin muuttajan tarpeista. Osa tarvitsee muuttoon valmistautumiseen viisi vuotta, joillekin voi riittää muutama kuukausi. Intensiivisemmin muuttovalmennusta voidaan toteuttaa muutamia kuukausia ennen muuttoa ja sen jälkeen.

Muuttamisen tukeminen on kaikkien kehitysvamma-alalla lähityötä tekevien tehtävä. Suomessa työskentelee myös muuttovalmentajia.

Muuttovalmennus-kaavio

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on kehittänyt muuttovalmennustoimintaa pitkään ja järjestää alan koulutusta. Tämä Muuttovalmennus-osio on kirjoitettu yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asiantuntijoiden kanssa.