Sähkökatkoihin varautuminen kotona

Varautuminen on tärkeä kansalaistaito, joka tukee selviytymistä erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kotona on hyvä varautua yllättäviin häiriötilanteisiin kuten sähkökatkoihin. Omatoiminen varautuminen tukee palveluissa laadittuja varautumissuunnitelmia ja on tärkeä osa yhteiskunnallista varautumista.

Tietoa kotitalouksien varautumisesta häiriötilanteisiin voit lukea Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämältä 72 tuntia -verkkosivustoltaSivusto on yleiskielinen.

Vammaisuus ja omatoiminen varautuminen

Moni vammaisista ihmisistä asuu itsenäisesti kotiin saatavan tuen avulla, jolloin omatoiminen varautuminen on erityisen tärkeää. Tilanteen läpikäyminen ennakkoon tukee tilanteessa toimimista myös asumisyksiköiden asukkaiden kanssa.

Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet tukevat varautumista yhdessä läheisten ja ammattilaisten kanssa. Lisäksi on tärkeä selvittää yhdessä

  • miten henkilö saa tietoa häiriötilanteesta
  • mihin ja miten pian hän tarvitsee lisätukea
  • mitä apuvälineitä henkilö tarvitsee ja miten ne toimivat sähkökatkon aikana
  • keneltä saa tarvittaessa apua.

Tilanteen läpikäyminen ennakkoon auttaa ymmärtämään mitä tilanteessa tapahtuu ja tukee häiriötilanteessa toimimista.

Selkokieliset ja kuvatuetut ohjeet sähkökatkoihin varautumiseen

Voit lukea ja tulostaa selkokieliset ja kuvalliset materiaalit alla olevista linkeistä:

Lisätietoa 

Selkokielinen materiaali on tuotettu Kehitysvammaliiton Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa – Tulevaisuutta luomassa Covid-19-kokemusten pohjalta -hankkeessa (ESR 2021-2023) yhteistyössä Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) kanssa.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

ESR-hankkeen mainoskuva