Oikeus omannäköiseen asumiseen

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat valita asuinpaikkansa, asuinmuotonsa ja asuinkumppaninsa aivan kuten muutkin ihmiset. Myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta omassa kodissa asuminen tulisi olla todellinen vaihtoehto.

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä

  • on yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet muiden ihmisten kanssa.
  • on mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa ja kenen kanssa asuvat.
  • ei ole velvoitetta käyttää mitään tiettyä asumisjärjestelyä.
  • on saatavissa valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis- ja laitospalveluja ja muita yhteiskunnan tukipalveluja.
  • on järjestettävä henkilökohtaista apua, jolla tuetaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä sekä estetään eristämistä ja tai erottelua yhteisöstä

  • Lue lisää vammaisten ihmisten oikeuksista täältä!

Koti tehdään itse, mutta ei yksin

Hyvän asumisen lähtökohtana on koti, jossa omaa elämää koskevia päätöksiä voi tehdä itse. Oman kodin löytämiseen, hankkimiseen sekä siellä asumiseen tarvitaan tukea. Hyvinvointialueiden vammaispalvelut auttavat kodin löytämisessä. Kotiin voi saada tukipalveluita vammaispalvelulain ja/tai kehitysvammalain nojalla. 

Vammaisten ihmisten hyvään asumiseen tarvitaan asuntoja tavallisissa asuinympäristöissä. Yksilölliset valinnat edellyttävät mahdollisuutta päättää itse omasta asuinpaikasta ja asumismuodosta. Valintoja varten tarvitaan enemmän vaihtoehtoja asumiseen. Lisäksi päätöksiin tulee olla saatavilla tietoa ja tukea. Tukea tarvitaan siellä missä vammaiset ihmiset itse haluavat asua ja osallistua.

Asumisen tekoja -kumppanuushanke kutsuu hyvästä asumisesta ja yhdenvertaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä, yhteisöjä ja organisaatioita tekemään yhdessä. Kumppanuudella kehitämme yhdessä vammaisten ihmisten asumista kohti yhdenvertaisuutta.