Oikeus omannäköiseen asumiseen

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat valita asuinpaikkansa, asuinmuotonsa ja asuinkumppaninsa aivan kuten muutkin ihmiset. Myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta omassa kodissa asuminen tulisi olla todellinen vaihtoehto.

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä

  • on yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet muiden ihmisten kanssa.
  • on mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa ja kenen kanssa asuvat.
  • ei ole velvoitetta käyttää mitään tiettyä asumisjärjestelyä.
  • on saatavissa valikoima kotiin annettavia palveluja sekä asumis- ja laitospalveluja ja muita yhteiskunnan tukipalveluja.
  • on järjestettävä henkilökohtaista apua, jolla tuetaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä sekä estetään eristämistä ja tai erottelua yhteisöstä

  • Lue lisää vammaisten ihmisten oikeuksista täältä!